Menu Close

หน้าแรก


17/10/2013
ภาพงานพบนักเขียนซีไรต์ 2556 [1660/0]

17/10/2013
ภาพงานพบนักเขียนซีไรต์ 2556 [1536/0]

17/10/2013
ภาพงานพบนักเขียนซีไรต์ 2556 [1459/0]
ปกิณกะ
ขยายเวลา รักนะจึงบอก… ประกวดเรื่องเล่าทางการแพทย์
(13 Jan 2016 16:07:56 pm)
โพสต์โดย : suisia
อ่าน : 2120
ขยายเวลา รักนะจึงบอก…
ระกวดเรื่องเล่าทางการแพทย์
จาก 31 มกราคม 2559 เป็นหมดเขต 29 กุมภาพันธ์ 2559
…อ่านต่อ >>
กิจกรรมสมาคมนักเขียน
เปิดอบรมโรงเรียนนักเขียน รุ่น ๒๒ (การเขียนกวีนิพนธ์) 
(19 May 2015 14:00:10 pm)
โพสต์โดย : midorikwa
อ่าน : 2025
เปิดรับสมัครผู้สนใจในโครงการโรงเรียนนักเขียน รุ่น ๒๒ (การเขียนกวีนิพนธ์)
…อ่านต่อ >>
กิจกรรมสมาคมนักเขียน
นักเขียนกับอีบุคในยุคดิจิทัล
(19 May 2015 13:56:23 pm)
โพสต์โดย : midorikwa
อ่าน : 2027
นายกสมาคมนักเขียน บูรพา อารัมภีร นำทีมไปปรึกษาเรื่องอีบุค กับ ชาติ กอบจิตติ ที่บ้านสีคิ้ว

…อ่านต่อ >>

ข่าววรรณกรรม
รางวัลศรีบูรพาเกียรติยศ ในวาระ ๑๑๐ ปี “ศรีบูรพา”
(20 Apr 2015 13:48:46 pm)
โพสต์โดย : suisia
อ่าน : 2087
ที่  ว.๔ /๒๕๕๘                   กองทุนศรีบูรพา
                                                ถนนสุขุมวิท ๕๕ (ซอยทองหล่อ)
                พระโขนง กทม.๑๐๑๑๐
๑๙ เมษายน  ๒๕๕๘
เรื่อง  “รางวัลศรีบูรพาเกียรติยศ” ในวาระ ๑๑๐ ปี “ศรีบูรพา”
เรียน  สื่อมวลชน
ด้วย“รางวัลศรีบูรพา” เป็นรางวัลหนึ่งของ “กองทุนศรีบูรพา” ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรำลึกและเผยแพร่เกียรติประวัติของนายกุหลาบ  สายประดิษฐ์-“ศรีบูรพา” (พ.ศ.๒๔๔๘-๒๕๑๗) นักประชาธิปไตย นักเขียน และนักหนังสือพิมพ์คนสำคัญของไทยและของโลก   เป็นรางวัลที่มอบแก่ศิลปิน นักคิด นักเขียนและนักหนังสือพิมพ์  ผู้มีผลงานอันทรงคุณค่า และมีชีวิตเป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงาม  รวมทั้งเป็นแบบฉบับการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยมีเงื่อนไขการพิจารณาดังนี้
…อ่านต่อ >>
กิจกรรมสมาคมนักเขียน
ขอเชิญร่วมงาน “มิตรน้ำหมึก ผนึกสัมพันธ์ ’๕๘”
(16 Apr 2015 11:37:58 am)
โพสต์โดย : suisia
อ่าน : 1984
นขท. พิเศษ ๐๒๗ / ๒๕๕๘         สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
        ๓๑  ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี                                                                          ๓๓ (เทวรัตน์)
                                                               ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ๑๐๘๐๐
…อ่านต่อ >>
ปกิณกะ
มูลนิธิเอสซีจีประกาศตามล่าท้าคนหัวศิลป์
(07 Apr 2015 11:01:31 am)
โพสต์โดย : suisia
อ่าน : 1984
มูลนิธิเอสซีจีประกาศตามล่าท้าคนหัวศิลป์ ภายใต้โครงการ Young Thai Artist Award 2015 เวทีการประกวดศิลปะระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ขอเชิญชวนเยาวชนคนหัวศิลป์จากทั่วประเทศร่วมส่งผลงานไอเดียสร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัดเข้าประชันขันแข่งแสดงศักยภาพเชิงศิลป์ถึง 6 สาขาได้แก่ สาขาศิลปะ 2 มิติ ศิลปะ 3 มิติ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วรรณกรรม และการประพันธ์ดนตรี
…อ่านต่อ >>
ข่าววรรณกรรม
การประกวดวรรณกรรมของ คณะกรรมการมูลนิธิสุภาว์ เทวกุล ฯ (ครั้งที่ ๑๙) ประจำปี ๒๕๕๘
(20 Feb 2015 9:41:58 am)
โพสต์โดย : suisia
อ่าน : 2052
การประกวดวรรณกรรมของ คณะกรรมการมูลนิธิสุภาว์ เทวกุล ฯ (ครั้งที่ ๑๙)  ประจำปี ๒๕๕๘
…อ่านต่อ >>
กิจกรรมสมาคมนักเขียน
คำประกาศเกียรติรางวัลนราธิป ประจำปี ๒๕๕๗
(12 Dec 2014 11:57:54 am)
โพสต์โดย : suisia
อ่าน : 2056
คำประกาศเกียรติรางวัลนราธิป  ประจำปี ๒๕๕๗
…อ่านต่อ >>
กิจกรรมสมาคมนักเขียน
การมอบรางวัลนราธิป ประจำปี ๒๕๕๗ และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๘
(12 Dec 2014 11:50:03 am)
โพสต์โดย : suisia
อ่าน : 1976
การมอบรางวัลนราธิป ประจำปี ๒๕๕๗
และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๘
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 
วันเสาร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ
————-
๘.๓๐  -ลงทะเบียน /น้ำชา กาแฟ
๙.๐๐ – นายเจน สงสมพันธุ์  นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ
๙.๓๐ – พิธีประกาศเกียรติและมอบโล่แด่ ผู้ได้รับรางวัลนราธิป  ประจำปี ๒๕๕๗
๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์
๒. หม่อมราชวงศ์กิติวัฒนา (ไชยันต์)  ปกมนตรี
๓. นางเนาวรัตน์ (ทองรมย์)พลเดช
๔. นายประยอม ซองทอง  (นามปากกา สุดสงวน, ปรง เจ้าพระยา)
๕. นายไพโรจน์ เกษแม่นกิจ  (นามปากกา “รจนโรจน์”)
๖. นายโรม บุนนาค
๗. นางลออ พิศิษฐสุนทร
๘. นายวศิน อินทสระ
๙. นายวิสุทธิ์ รอบรู้  (นามปากกา แดน กฤษดา)
๑๐. หม่อมเจ้าหญิงวุฒิเฉลิม วุฒิไชย (นามปากกา วุฒิเฉลิม)
๑๑. นางศรี เกศมณี  (นามปากกา สิริมาดา, พัชราสิรี)
๑๒. พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี
๑๓. พลเอกสายหยุด เกิดผล
๑๔. เรืออากาศตรีสุเทพ วงศ์กำแหง
๑๕. ศาสตรจารย์พิเศษ ดร.อำภา โอตระกูล
๑๑.๐๐-วรรณศิลป์เสวนา: รายการเปิดใจผู้ได้รับรางวัลนราธิป  ประจำปี  ๒๕๕๗
ดำเนินรายการโดย ภูวนาถ เผ่าจินดา และ  จรูญพร ปรปักษ์ประลัย
๑๒.๐๐ -รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เจ้าภาพ)
๑๓.๐๐ -นายเจน สงสมพันธุ์  นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับสมาชิก
๑๓.๑๕ -การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๘
วาระที่ ๑เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ ๒รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๗
วาระที่  ๓รายงานผลงานในรอบปี ๒๕๕๗  /  นายทะเบียน และสมาชิกสัมพันธ์
วาระที่  ๔ วาระที่ ๔   รายงานการเงินและรับรองงบดุล  ประจำปี ๒๕๕๗
   และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี  ๒๕๕๘
วาระที่  ๕  เรื่องอื่นๆ
วาระที่ ๖ การเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยชุดใหม่
 ประจำปี  ๒๕๕๘-๒๕๖๐
๑๖.๓๐ ปิดการประชุม
…อ่านต่อ >>
ข่าววรรณกรรม
ประกาศผลการประกวดเรื่องสั้นภายใต้แนวคิด ‘เด็กไทยเท่ได้ ไร้แอลกอฮอล์’
(17 Nov 2014 8:18:44 am)
โพสต์โดย : suisia
อ่าน : 2002
‘ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา’ ร่วมกับ ‘สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย’ และ ‘สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ’ (สสส.) มีความยินดีที่จะประกาศผลการประกวดเรื่องสั้น ภายใต้แนวคิด ‘เด็กไทยเท่ได้ ไร้แอลกอฮอล์’
จากผู้ที่ส่งผลงานเรื่องสั้นเข้าประกวด จำนวนรวมทั้งสิ้น 283 เรื่องนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเรื่องสั้นเข้าสู่รอบต่างๆ กระทั่งถึงรอบตัดสิน โดยผลงานที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนี้ มีจำนวน 10 เรื่อง ได้แก่
1. เรื่อง คำสารภาพของสุนันท์     เขียนโดย  ภานุชนาถ สังข์ฆะ
2. เรื่อง คืนเปลี่ยนชีวิต                 เขียนโดย  จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท
3. เรื่อง ในอีกสิบปีต่อมา              เขียนโดย  สุพิชฌาย์ ศรีประสิทธิ์
4. เรื่อง พลอยสีน้ำผึ้ง                  เขียนโดย  ไอดิน
5. เรื่อง แมงมุมในอำพัน              เขียนโดย  เสฏฐวุฒิ อุดาการ
6. เรื่อง ไม่เป็นไร                         เขียนโดย  ฐิติคมน์ ญาณสมบัติ
7. เรื่อง ริมฝั่งทะเลเมรัย               เขียนโดย  เงาจันทร์
8. เรื่อง สายน้ำที่ไหลย้อนคืน       เขียนโดย  ชุติเดช จิณณรังษี
9. เรื่อง สุขเราเรื้อรัง                     เขียนโดย  ศิริ มะลิแย้ม
10. เรื่อง เหล้าย้อมใจ                  เขียนโดย  อำนาจ เรืองฤทธิ์
รางวัลการประกวด
– รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล  :  โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 35,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล  :  โล่เกียรติยศ และเงินรางวัลๆ ละ 15,000 บาท
– รางวัลชมเชย 7 รางวัล  :  ใบประกาศฯ พร้อมเงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท
หมายเหตุ:  เรื่องสั้นของผู้ชนะรางวัลทั้งหมด จะได้รับการตีพิมพ์รวมเล่มเพื่อเผยแพร่ โดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
ส่วนใครจะได้รับรางวัลใดนั้น สามารถร่วม ‘ลุ้น’ ผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลอื่นๆ ได้ในงานประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 8 และพิธีมอบรางวัลการประกวดเรื่องสั้นอย่างเป็นทางการ ในวันอังคารที่ 02 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม
www.cas.or.th/
www.thaiwriterassociation.org/
www.facebook.com/thaiwriterassociation
โทร. 09 – 2601 – 2266

…อ่านต่อ >>