สมาชิกล็อกอินที่นี่
พุธ 25 เมษายน 2561
ฟรี !! สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน | ล็อกอิน
home หน้าแรก about เกี่ยวกับสมาคมฯ column คอลัมน์ news ข่าว webboard เว็บบอร์ด writers นักเขียน gallery แกลเลอรี่ member มุมสมาชิก links ลิงค์ contact ติดต่อ

คอลัมน์
297 คอลัมน์ ดูทั้งหมด >>

งานเสวนานักเขียน 4 ภูมิภาค

ข่าวและกิจกรรม
ข่าวสมาคมนักเขียน
‘เพชรพระอุมา – พรานไพรสุภาพบุรุษ’ ลึกจาก ‘พนมเทียน’ ในโลกนักอ่าน บ้านนักเขียน (17 Dec 2011)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การประกวดเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ ๑๗ (ปี ๒๕๕๖) (12 Dec 2012)


combangweb
lush indie magazine
on open
e-bke
นาครมีเดีย
 • http://www.thaingo.org/
  สื่อทางเลือกเพื่องานพัฒนา
 • http://bookgang.net/
  ก๊วนปาร์ตี้
 • http://www.thaiwriter.net/
  thaiwriter.net
 • http://www.forwriter.com/
  เพื่อนักเขียนใหม่ และคนอยากเขียน
 • http://www.thaiwriter.net/
  ไทยไรเตอร์ ชุมชนวรรณกรรม
 • http://www.sti.chula.ac.th/
  สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • http://www.napetch.com/
  ณ เพชร สำนักพิมพ์ / เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
 • http://www.wordreference.com/
  ดิกฯ ภาษาอิตาลี สเปน ฝรั่งเศส อังกฤษ
 • http://www.thaiwriternetwork.com/
  เครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทย รวมประวัตินักเขียน มีคอลัมน์และงานเขียนใหม่ๆ ให้อ่าน
 • http://www.makhampom.net/
  กลุ่มละครมะขามป้อม

 • ประกวด หนังสั้น-หนังสือทำมือ
  โพสต์โดย : midorikwa
  begin : 2007-11-01 00:46:00
  end : 2008-02-10 00:00:00

  เครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทย
  ร่วมกับ 
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.),  กรุงเทพมหานคร,
  สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), SCG PAPER

  จัด

  ประกวด หนังสั้น-หนังสือทำมือ "THAILAND INDY AWARDS 2008"  รางวัลสำหรับคนรุ่นใหม่หัวใจสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท


   อีกหนึ่งกิจกรรมในโครงการ มหกรรมหนังสือและสื่อทางเลือกแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 5 Indy book festival V  ผู้รับผิดชอบโครงการ :  เครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กรุงเทพมหานคร   สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  SCG PAPER 

   

  รูปแบบการประกวด เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ มหกรรมหนังสือและสื่อทางเลือกแห่งประเทศไทย  โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้

   1. หนังสือทำมือ  

  2. หนังสั้น

   

   หนังสือทำมือ

  แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้

  1. เรื่องสั้น  

  2. บทกวี 

   

  กติกาการส่งผลงานหนังสือทำมือเพื่อเข้าประกวด 

  1. ต้องจัดทำเป็นหนังสือทำมือ  โดยระบุประเภทผลงานที่ส่งให้ชัดเจน และส่งผลงานชื่อเรื่องละ 4 เล่ม

  2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยส่งเข้าประกวด Thailand  Indy  Book Awards และจะต้อง     ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดตลอดจนไม่เคยตีพิมพ์จัดจำหน่ายมาก่อน

  3. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดประเภทและจำนวนผลงาน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุด     เพียงรางวัลเดียว

   4. ผลงานหนังสือทำมือทุกชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดและผ่านการคัดเลือกรวมทั้งได้รับรางวัลทางผู้จัดสามารถนำ     ผลงานไปประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนโดยลิขสิทธิ์ผลงานเป็นของผู้เขียน

  5. คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนหนังสือเข้าประกวดทุกเล่ม

  6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นเจ้าของผลงานที่แท้จริงและจะต้องรับผิดชอบในการละเมิดแนวความคิด     รวมทั้งลิขสิทธิ์บทประพันธ์และ/หรือรูปวาดของผู้อื่น

  7. ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครประกวดให้ชัดเจนรวมทั้งส่งเอกสารประกอบการส่ง     ประกวดให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อและชื่อ-นามสกุลจริง(ตัวบรรจง)ของผู้ส่งผลงานกำกับไว้ในผลงานที่     ส่งเข้าประกวดทุกเล่ม 

  หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

  1. ใบสมัครการประกวด

  2.  สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. หนังสือทำมือที่ส่งเข้าประกวดชื่อเรื่องละ 4 เล่ม 

   

  หลักเกณฑ์พิจารณาและตัดสิน  

  ประเภทรวมเรื่องสั้นและบทกวี

  1.เป็นผลงานเขียนที่ประพันธ์ขึ้นเอง

  2.จัดทำในลักษณะหนังสือทำมือ ขนาดไม่เกินครึ่งหนึ่งของกระดาษ A4

  3.ประเภทเรื่องสั้นต้องมีเรื่องสั้นรวมอยู่ในเล่มไม่ต่ำกว่า 10 เรื่องและไม่เกิน 15 เรื่อง 

  4. ประเภทบทกวีต้องมีบทกวีรวมอยู่ในเล่มไม่ต่ำกว่า 20 เรื่องและไม่เกิน 40 เรื่อง(บทกวีที่เป็นกลอนเรื่องถ้าเป็น     ฉันทลักษณ์ต้องมีความยาวไม่เกิน 50 บท)

  5. ไม่จำกัดจำนวนหน้า

  6.การตัดสินจะพิจารณาจากความคิดริเริ่ม ความสร้างสรรค์ ความมีวรรณศิลป์ ความเป็นเอกภาพ เนื้อหา    และรูปแบบ

  7.ต้องเขียนด้วยภาษาไทย 

   

  หนังสั้นจากเรื่องสั้น 


  กติกาการส่งผลงานหนังสั้นเพื่อเข้าประกวด
    1. ต้องเป็นหนังสั้นที่สร้างสรรค์จากผลงานเรื่องสั้นของนักเขียนไทยที่ผ่านการเผยแพร่สู่สาธารณชน

  2. ต้องได้รับอนุญาตจากนักเขียนเจ้าของผลงานเรื่องสั้น 

   3. ความยาวของหนังสั้นไม่เกิน 20 นาที ส่งในรูปแบบ วีซีดี/ดีวีดี ส่งผลงานละ 4 แผ่น

   4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลการประกวดหนังสั้นจากที่ใดมาก่อน

  5. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนผลงาน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

  6. ผลงานทุกชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดและผ่านการคัดเลือกรวมทั้งได้รับรางวัล ทางผู้จัดสามารถนำผลงาน     ไปประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนโดยลิขสิทธิ์ผลงานเป็นของผู้สร้าง

  7. คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนผลงานที่ส่งเข้าประกวด

  8. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นเจ้าของผลงานที่แท้จริงและจะต้องรับผิดชอบในการละเมิดแนวความคิด     รวมทั้งลิขสิทธิ์บทประพันธ์

  9. ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครประกวดให้ชัดเจนรวมทั้งส่งเอกสารประกอบการส่ง     ประกวดให้ครบถ้วน พร้อมลายมือชื่อเจ้าของบทประพันธ์เรื่องสั้นในการอนุญาตให้นำเรื่องมาสร้างเป็นหนังสั้น   

   

   การส่งผลงาน

  1. ส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่ 15 มกราคม 2551 กรณีที่ส่งผลงานทางไปรษณีย์ให้ถือเอาวันที่ประทับตรา     ไปรษณีย์เป็นสำคัญ

   2. หากตรวจสอบได้ว่าผลงานที่ได้รับรางวัลละเมิดกติกาข้อใดแม้เพียงหนึ่งข้อจะต้องถูกเพิกถอนรางวัลและ   เงินรางวัล

  3.  เงินรางวัลทั้งหมดที่ผู้ชนะการประกวดได้รับ จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามกฎหมายฯ

  4.  คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลกรณีที่ผลงานส่งเข้าประกวดมีคุณภาพไม่ถึงเกณฑ์ตามดุลพินิจ       ของคณะกรรมการ

  5. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด   รางวัลการประกวด THAILAND INDY AWARDS 2008


  หนังสือทำมือ (เรื่องสั้น/บทกวี) 

   - รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม  เงินสด 15,000  บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด  10,000  บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด     5,000  บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  หนังสั้นจากเรื่องสั้น 

  - รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม  เงินสด 15,000  บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ    เจ้าของบทประพันธ์เรื่องสั้น  เงินสด   3,000  บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด  10,000  บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ    เจ้าของบทประพันธ์เรื่องสั้น  เงินสด   3,000  บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด     5,000  บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ    เจ้าของบทประพันธ์เรื่องสั้น  เงินสด   3,000  บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  

  กรรมการตัดสิน

  ประเภทหนังสือทำมือ
  เรื่องสั้น  ชมรมนักวิจารณ์วรรณกรรมแห่งประเทศไทย

  จรูญพร ปรปักษ์ประลัย  (นักวิจารณ์รางวัล มล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, กรรมการรางวัลซีไรต์หลายสมัย)

  พิเชฐ แสงทอง  (กรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, กรรมการสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย,        กรรมการซีไรต์หลายสมัย)

  นพดล ปรางค์ทอง (นักวิชาการวรรณกรรม)


  บทกวี  

  เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ (กวีซีไรต์ ปี 2547)   

  มนตรี ศรียงค์ (กวีซีไรต์ ปี 2550)   

  ศิริวร แก้วกาญจน์ (นักเขียนรางวัลศิลปาธร ปี 2550)


  ประเภทหนังสั้นจากเรื่องสั้น   

  สุชาติ สวัสดิ์ศรี (นักเขียนราวัลศรีบูรพา, บรรณาธิการอาวุโส, นักสร้างหนังทดลอง)   

  ธัญสก พันสิทธิวรกุล (ผู้กำกับหนังสั้นรางวัลศิลปาธร ปี 2550)   

  อนุสรณ์ ติปยานนท์ (นักเขียน, คอลัมนิสต์ภาพยนตร์) 

  หมดเขตรับผลงาน  15 มกราคม 2551 ประกาศผล/มอบรางวัล 8 กุมภาพันธ์ 2551


  แสดงผลงาน              8-10 กุมภาพันธ์ 2551 ในงานมหกรรมหนังสือและสื่อทางเลือกแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 5 ณ สวนสันติชัยปราการ (ป้อมพระสุเมรุ) ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ 

  สถานที่ติดต่อส่งผลงาน
  เครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทย 2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ชั้น 7 ห้อง 707 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  โทรศัพท์ / โทรสาร 02 308 0410-11 / 087 519 9150 อีเมล์ thaiwriternetwork@hotmail.com / www.thaiwriternetwork.com


  เปิดอ่าน 2500
  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย | ศูนย์ช่วยเหลือ | ติดต่อสมาคมฯ | ข้อตกลงในการใช้งาน
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย    |   version 1.0 designed and powered by wekluay graphic design