สมาชิกล็อกอินที่นี่
พฤหัสบดี 26 เมษายน 2561
ฟรี !! สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน | ล็อกอิน
home หน้าแรก about เกี่ยวกับสมาคมฯ column คอลัมน์ news ข่าว webboard เว็บบอร์ด writers นักเขียน gallery แกลเลอรี่ member มุมสมาชิก links ลิงค์ contact ติดต่อ

คอลัมน์
297 คอลัมน์ ดูทั้งหมด >>

งานเสวนานักเขียน 4 ภูมิภาค

ข่าวและกิจกรรม
ข่าวสมาคมนักเขียน
‘เพชรพระอุมา – พรานไพรสุภาพบุรุษ’ ลึกจาก ‘พนมเทียน’ ในโลกนักอ่าน บ้านนักเขียน (17 Dec 2011)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การประกวดเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ ๑๗ (ปี ๒๕๕๖) (12 Dec 2012)


combangweb
lush indie magazine
on open
e-bke
นาครมีเดีย
 • http://www.watcafe.com/
  วรรณวรรธน์ คาเฟ่
 • http://www.sarakadee.com
  นิตยสารสารคดี
 • http://www.makhampom.net/
  กลุ่มละครมะขามป้อม
 • http://www.thaiwriterassociation.org/
  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
 • http://www.si-am.com/
  si-am.com art space
 • http://www.sameskybooks.org/
  ฟ้าเดียวกัน
 • http://bookgang.net/
  ก๊วนปาร์ตี้
 • http://www.wordreference.com/
  ดิกฯ ภาษาอิตาลี สเปน ฝรั่งเศส อังกฤษ
 • http://www.chonniyom.co.th/
  ชนนิยม เราทำหนังสือมีชีวิต
 • http://www.kledthaishopping.com/
  ร้านหนังสือเคล็ดไทย สั่งซื้อหนังสือออนไลน์

 • เชิญฟังเสวนา “ขำ เด็ด เผ็ด มัน ฝันและ รัก ในงานเรื่องสั้นไทย” 24 ตค. ในงานมหกรรมหนังสือ
  โพสต์โดย : midorikwa
  begin : 2007-10-04 12:07:45
  end : 2007-10-24 00:00:00

  โครงการสัมมนาต่อยอด สืบทอดวรรณศิลป์
      “ขำ  เด็ด เผ็ด  มัน ฝันและ รัก  ในงานเรื่องสั้นไทย” 
     โดย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
         ร่วมกับบริษัทซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)
       ---------------

  ความเป็นมา


   ในสังคมปัจจุบัน  กระแสความนิยมการเสพรับงานศิลปะด้วยเทคโนโลยี่และอีเล็คทรอนิกส์ขยายตัวกว้างขวาง   กระแสความนิยมการเสพรับงานศิลปะด้วยการอ่านและการเขียนถดถอยลง  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  พยายามอย่างยิ่งในการปลูกฝังวัฒนธรรมเพื่อการอ่านและการเขียนให้คำรงอยู่  และขยายตัวงอกงามขึ้นในสังคมไทย   โดยการร่วมมือกับองค์กรของรัฐและเอกชนต่าง ๆ จัดทำกิจกรรมสนับสนุนการเขียนการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนตลอดจนผู้สนใจอย่างกว้างขวางตลอดมา  และกำหนดให้การจัดกิจกรรมเหล่านั้นเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อให้การปลูกฝัง การสืบทอดและการต่อยอดวรรณศิลป์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล


  หลักการและเหตุผล


   สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  พิจารณาเห็นว่า  การจัดกิจกรรมทางวรรณศิลป์ขององค์กรต่าง ๆในแวดวงวรรณกรรม เช่น สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  มูลนิธิสุภาว์ เทวกุล  กองทุนศรีบูรพา  ค่ายกล้าวรรณกรรมของบริษัทซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) ล้วนเป็นไปเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าทางวรรณศิลป์  ทำให้เกิดเครือข่ายนักเขียนใหม่  สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ปรารถนาจะเป็นนักเขียนได้เป็นจำนวนมาก  สมาคมฯจึงเห็นสมควรจัดการให้มีการจัดการอบรมต่อยอด  สืบทอดงานวรรณศิลป์ ในหัวข้อ “สุดยอดเรื่องขำ เด็ด เผ็ด มัน ฝัน และรักในงานเรื่องสั้นไทย” โดยร่วมกับบริษัทซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)  


  วัตถุประสงค์


  ๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่ผ่านเวทีการประกวดวรรณกรรม  หรือผู้ที่เข้าค่ายอบรมมาก่อน  หรือผู้สนใจงานเขียนได้มีโอกาสอบรมด้านวรรณศิลป์เพิ่มมากขึ้น
  ๒. เพื่อศึกษา ต่อยอดและสืบทอดงานเขียนของนักประพันธ์ชั้นครู
  ๓. เพื่อการปลูกฝังวัฒนธรรมลายลักษณ์อักษรให้เด่นชัดขึ้นในสังคมไทย
  ๔. เพื่อให้ผู้ที่รักและสนใจจะเป็นนักเขียนได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนสนทนากันทั้งกับนักเขียนที่เป็นวิทยากร และกับผู้สนใจการอ่านการเขียนด้วยกัน


  การดำเนินการ


   ๑.    กำหนดเป็นโครงการสืบเนื่องกัน  โดยลำดับแรกเน้นให้เป็นการอบรมเพื่อให้เห็นความหลากหลายในการเขียนเรื่องสั้น 
   ๒.   จัดให้มีการวิเคราะห์และเสวนางานเขียนเรื่องสั้นแบบเข้มข้น
    ๒.๑ วิเคราะห์เรื่องสั้นชั้นครูของ มนัส จรรยงค์ และ ยาขอบ
    ในโอกาสครบรอบชาตกาล ๑๐๐ ปีครูทั้งสอง โดย  นักวิชาการทางวรรณกรรม  พิเชฐ แสงทอง  กับจรูญพร  ปรปักษ์ประลัย  ดำเนินรายการโดย  ผศ.ดร.ญาดา  อรุณเวช  อารัมภีร
    ๒.๒ จัดให้มีการเสวนาศึกษาเรื่องสั้นกับนักเขียนเรื่องสั้นร่วมสมัย  อันได้แก่ 
  ขำ (ชาติ  ภิรมย์กุล)  เด็ด (ปราบดา หยุ่น) เผ็ด ( “ทัศนาวดี” สุทัศน์  วงศ์กระบากถาวร) มัน (เรวัตร์  พันธุ์พิพัฒน์) ฝัน (“เงาจันทร์”)  รัก (อุรุดา  โควินทร์)  ดำเนินรายการโดย  กนกวลี  พจนปกรณ์  กันไทยราษฎร์
   ๓.จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเขียน  และให้มีการสุ่มวิจารณ์ให้เป็นตัวอย่างด้วย  โดยชมัยภร แสงกระจ่าง


  ระยะเวลาและสถานที่

   กำหนดจัดงานในวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐  เวลา ๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ  ห้องประชุม ๓ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ

  ผลที่ได้รับ


  ๑. ผู้เข้าสัมมนาได้รับความรู้เรื่องการเขียนเรื่องสั้นชัดเจนขึ้น
  ๒.   ผู้เข้าสัมมนาได้รับรู้งานเขียนของนักประพันธ์ชั้นครู
  ๓.   นักเขียนและงานเขียนเรื่องสั้นได้รับการเผยแพร่ให้เด่นชัดขึ้นในสังคมไทย
  ๒. ผู้ที่รักและสนใจจะเป็นนักเขียนได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนสนทนากันทั้งกับนักเขียนที่เป็นวิทยากร และกับผู้สนใจการอ่านการเขียนด้วยกัน   


  กำหนดการสัมมนาต่อยอด สืบทอดวรรณศิลป์
      “ขำ  เด็ด เผ็ด  มัน ฝันและ รัก  ในงานเรื่องสั้นไทย” 
     โดย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
         ร่วมกับบริษัทซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)

  จัดงานในวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐  เวลา ๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ  ห้องประชุม ๓ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ

  ๘.๓๐ ลงทะเบียน
  ๙.๐๐ ชมัยภร  แสงกระจ่าง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย-กล่าวเปิดงาน
  ๙.๑๕ งานมอบรางวัลการประกวดคำขวัญเพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องลิขสิทธิ์
  ๑๐.๓๐ พัก ดื่มน้ำชา  กาแฟ
  ๑๐.๔๕ การอภิปรายวิเคราะห์เรื่องสั้นชั้นครูของ มนัส จรรยงค์ และ “ยาขอบ” ในโอกาสครบรอบ
  ชาตกาล ๑๐๐ ปีครูทั้งสอง โดย  นักวิชาการทาง วรรณกรรม  พิเชฐ แสงทอง  กับจรูญพร  ปรปักษ์ประลัย  ดำเนินรายการโดย  ผศ.ดร.ญาดา อรุณเวช  อารัมภีร


  ๑๒.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน


  ๑๓.๐๐ การเสวนาศึกษาเรื่องสั้นกับนักเขียนเรื่องสั้นร่วมสมัย   “ขำ เด็ด เผ็ด มัน ฝันและรักในเรื่องสั้นไทย”
  ขำ  (ชาติ  ภิรมย์กุล) 
  เด็ด (ปราบดา หยุ่น) *
  เผ็ด ( “ทัศนาวดี” สุทัศน์  วงศ์กระบากถาวร) *
  มัน (เรวัตร์  พันธุ์พิพัฒน์)
  ฝัน (“เงาจันทร์”) 
  รัก (อุรุดา  โควินท์) 
  ดำเนินรายการโดย   กนกวลี  พจนปกรณ์ กันไทยราษฎร์
  ๑๔.๔๕  พัก ดื่มน้ำชา-กาแฟ
  ๑๕.๐๐  เสวนา“ขำ เด็ด เผ็ด มัน ฝันและรักในเรื่องสั้นไทย”(ต่อ)
  ๑๖.๐๐  ฝึกปฏิบัติและสุ่มวิจารณ์ โดย ชมัยภร  แสงกระจ่าง
  ๑๗.๐๐  ปิดรายการ
   
      --------------------
  *    อยู่ระหว่างการติดต่อทาบทาม


  เปิดอ่าน 2695
  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย | ศูนย์ช่วยเหลือ | ติดต่อสมาคมฯ | ข้อตกลงในการใช้งาน
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย    |   version 1.0 designed and powered by wekluay graphic design