สมาชิกล็อกอินที่นี่
พุธ 25 เมษายน 2561
ฟรี !! สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน | ล็อกอิน
home หน้าแรก about เกี่ยวกับสมาคมฯ column คอลัมน์ news ข่าว webboard เว็บบอร์ด writers นักเขียน gallery แกลเลอรี่ member มุมสมาชิก links ลิงค์ contact ติดต่อ

คอลัมน์
297 คอลัมน์ ดูทั้งหมด >>

งานเสวนานักเขียน 4 ภูมิภาค

ข่าวและกิจกรรม
ข่าวสมาคมนักเขียน
‘เพชรพระอุมา – พรานไพรสุภาพบุรุษ’ ลึกจาก ‘พนมเทียน’ ในโลกนักอ่าน บ้านนักเขียน (17 Dec 2011)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การประกวดเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ ๑๗ (ปี ๒๕๕๖) (12 Dec 2012)


combangweb
lush indie magazine
on open
e-bke
นาครมีเดีย
 • http://www.napetch.com/
  ณ เพชร สำนักพิมพ์ / เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
 • http://www.thaiwriterassociation.org/
  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
 • http://www.seawrite.com/
  รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
 • http://www.forwriter.com/
  เพื่อนักเขียนใหม่ และคนอยากเขียน
 • http://www.khaofang.com/
  ข้าวฟ่างสำนักพิมพ์
 • http://www.magichappen.com/
  มหัศจรรย์แห่งหินบำบัด จุฑามาศ ณ สงขลา
 • http://www.kwanruen.com/
  ขวัญเรือน
 • http://www.chonniyom.co.th/
  ชนนิยม เราทำหนังสือมีชีวิต
 • http://www.kosolanusim.com/
  โกศล อนุสิม นักเขียน
 • http://www.sarakadee.com
  นิตยสารสารคดี

 • จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้นไทย : ๔๐ ปี นับจาก ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖
  โพสต์โดย : mataree
  begin : 2012-07-27 21:33:11
  end : 2012-09-08 00:00:00

  โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. เรื่อง “ จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้นไทย : ๔๐ ปี นับจาก ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ ” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ เป็นหัวหน้าโครงการ จะจัดการประชุมวิชาการประจำปีขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๗ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน การประชุมวิชาการประจำปีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัยในรอบ ๑ ปี และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างนักวิชาการ นักเขียน นักวิจารณ์และผู้เข้าร่วมประชุม อันจะเป็นประโยชน์ต่อคณะวิจัยและเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจทำวิจัยทางวรรณกรรมแก่ประชาคมและสังคมในวงกว้างต่อไป

  โครงการวิจัยฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์และนักศึกษาในสังกัดของท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และโปรดแจ้งการตอบรับมายัง democracy2516@gmail.com หรือโทรศัพท์แจ้งมายัง คุณศรีโสภา วงศาโรจน์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๒๐ ๗๒๗๕ ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน


  กำหนดการ
  การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๑ โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
  เรื่อง “จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้น : ๔๐ ปี นับจาก ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖”
  วันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕
  ณ ห้องประชุม ๔๐๗ ชั้น ๔ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  (ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
  ๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น. ลงทะเบียน
  ๐๙.๒๐ – ๐๙.๓๐ น. กล่าวต้อนรับโดยศาตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ หัวหน้าโครงการวิจัย
  ๐๙.๓๐ – ๑๐.๑๕ น. ปาฐกถา เรื่อง “จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้นไทย”
  โดย คุณสุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ
  ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. รับประทานอาหารว่าง
  ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เสวนาเรื่อง “ทัศนะของนักเขียนไทย : เงาสะท้อนหรือเงาเบี่ยงเบน” โดย
  คุณอนุสรณ์ ติปยานนท์
  คุณอำไพ สังข์สุข (เงาจันทร์)
  คุณภาณุ ตรัยเวช
  คุณอุทิศ เหมะมูล
  ดำเนินรายการโดย อาจารย์ชมัยภร บางคมบาง
  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการวิจัย และสังเคราะห์ผลงานวิจัย โดย
  ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
  เสนอความก้าวหน้างานวิจัย “จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้นของ
  นักเขียนภาคอีสาน” โดย อาจารย์ชฎารัตน์ สุนทรธรรม
  เสนอความก้าวหน้างานวิจัย “ จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้นของ
  นักเขียนภาคใต้” โดย อาจารย์นพดล ปรางค์ทอง
  ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง
  ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เสนอความก้าวหน้างานวิจัย “ จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้นของ
  นักเขียนภาคเหนือ” โดย อาจารย์อัคคภาค เล้าจินตนาศรี
  เสนอความก้าวหน้างานวิจัย “จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้นของ
  นักเขียนภาคกลาง” โดย อาจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ
  ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. อภิปรายทั่วไป และกล่าวขอบคุณ โดย ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
  พิธีกร คุณสิรนันท์ ห่อหุ้ม

  เปิดอ่าน 1276
  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย | ศูนย์ช่วยเหลือ | ติดต่อสมาคมฯ | ข้อตกลงในการใช้งาน
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย    |   version 1.0 designed and powered by wekluay graphic design