สมาชิกล็อกอินที่นี่
พฤหัสบดี 26 เมษายน 2561
ฟรี !! สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน | ล็อกอิน
home หน้าแรก about เกี่ยวกับสมาคมฯ column คอลัมน์ news ข่าว webboard เว็บบอร์ด writers นักเขียน gallery แกลเลอรี่ member มุมสมาชิก links ลิงค์ contact ติดต่อ

คอลัมน์
297 คอลัมน์ ดูทั้งหมด >>

งานเสวนานักเขียน 4 ภูมิภาค

ข่าวและกิจกรรม
ข่าวสมาคมนักเขียน
‘เพชรพระอุมา – พรานไพรสุภาพบุรุษ’ ลึกจาก ‘พนมเทียน’ ในโลกนักอ่าน บ้านนักเขียน (17 Dec 2011)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การประกวดเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ ๑๗ (ปี ๒๕๕๖) (12 Dec 2012)


combangweb
lush indie magazine
on open
e-bke
นาครมีเดีย
 • http://www.sakulthai.com/
  สกุลไทย
 • http://www.khaofang.com/
  ข้าวฟ่างสำนักพิมพ์
 • http://www.sarakadee.com
  นิตยสารสารคดี
 • http://www.thaiwriternetwork.com/
  เครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทย รวมประวัตินักเขียน มีคอลัมน์และงานเขียนใหม่ๆ ให้อ่าน
 • http://www.osotho.com/
  อสท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • http://www.wordreference.com/
  ดิกฯ ภาษาอิตาลี สเปน ฝรั่งเศส อังกฤษ
 • http://www.tuneingarden.com/
  'รงค์ วงษ์สวรรค์
 • http://www.watcafe.com/
  วรรณวรรธน์ คาเฟ่
 • http://http://www.krusala.com/
  กองทุนศิลปินครูบ้านป่า สลา คุณวุฒิ
 • http://www.forwriter.com/
  เพื่อนักเขียนใหม่ และคนอยากเขียน

 • รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 13 ปี 2555
  โพสต์โดย : mataree
  begin : 2012-01-09 19:51:15
  end : 2012-02-29 00:00:00

  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดงานเขียนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 13 ปี 2555

  กติกาในการจัดส่งผลงานทุกประเภท

  1.ไม่จำกัดเพศและอายุของผู้เขีย
  2.เป็นผลงานที่ผู้เขียนมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด
  3.เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ไม่ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลง จากผลงานของผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
  4.ผลงานส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภ
  5.ผู้เขียนสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ประเภท
  6.ต้นฉบับเป็นตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบอักษร Cordia หรือ Angsana ขนาด 16 พ้อยด์ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาต้นฉบับลายมือ
  7.ผู้เขียนต้องจัดส่งสำเนาต้นฉบับ รวมทั้งสิ้น 3 ชุด
  8.กรณีใช้นามแฝง ผู้เขียนต้องระบุชื่อ – นามสกุล พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และ อีเมลแอดเดรส(ถ้ามี) ที่ติดต่อได้บนเอกสารแผ่นแรกเท่านั้น
  9.ผลงานที่ไม่ผ่านการเข้ารอบจะไม่มีการส่งต้นฉบับคืนให้ เว้นแต่จะมีการติดต่อขอรับคืนด้วยตนเองภายใน 1 เดือน หลังจากการประกาศผล
  10.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลใดรางวัลหนึ่ง หากผลงานที่ส่งประกวด ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การตัดสินที่คณะกรรมการกำหนด
  11.ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด

  กติกาในการจัดส่งผลงานในแต่ละประเภท

  ประเภทสารคดี
  1.เป็นเรื่องที่ส่งเสริมการเรียนรู้และอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ไม่จำกัดแนวเรื่องและรูปแบบการนำเสนอ อาทิ สารคดีท่องเที่ยว สารคดีชีวิต สารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ
  2.เนื้อหามีความยาวไม่ต่ำกว่า 80 หน้ากระดาษ A4
  3.อาจมีภาพประกอบเรื่องหรือไม่มีก็ได้

  ประเภทวรรณกรรมเยาวชน
  1.เป็นเรื่องแต่งที่ส่งเสริมจินตนาการ
  2.ไม่จำกัดความยาวของเรื่อง
  3.อาจมีภาพประกอบเรื่องหรือไม่มีก็ได้

  ประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็ก
  1.เป็นหนังสือภาพที่ส่งเสริมจินตนาการสำหรับเด็กวัยอนุบาล-ประถมต้น(1-5ขวบ หรือ 6-9 ขวบ) ไม่จำกัดแนวเรื่องและเทคนิคการเสนอภาพ
  2.เนื้อหามีความยาว 24 – 32 หน้า
  3.ผู้ส่งงานต้องส่งแนวคิดรวบยอด (Concept) ของเรื่องมาด้วย
  4.ผู้เขียนเรื่องและผู้วาดภาพอาจเป็นคนละคน หรือส่งงานเป็นกลุ่มหรือคณะได้

  ประเภทนวนิยาย
  1.ไม่จำกัดเรื่องและรูปแบบการนำเสนอ
  2.เนื้อหามีความยาวไม่เกิน 250 หน้ากระดาษ A4

  ประเภทเรื่องสั้น
  1.ไม่จำกัดแนวเรื่องและรูปแบบการนำเสนอ
  2.เนื้อหามีความยาวไม่เกิน 30 หน้ากระดาษ A4

  ประเภทกวีนิพนธ์
  1.ไม่จำกัดรูปแบบ ฉันทลักษณ์และแนวเรื่อง
  2.ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 10 สำนวน

  รางวัลชนะเลิศ
  1.โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  2.เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท(ยกเว้นประเภทเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์ 30,000 บาท)
  3.Gift Voucher จากร้านนายอินทร์มูลค่า 5,000 บาท

  รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล(เฉพาะเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์)
  1.เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
  3.Gift Voucher จากร้านนายอินทร์มูลค่า 1,000 บาท

  ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้
  ขยายวันรับสมัครไปถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
  ส่งมาที่ ฝ่ายการตลาดและแบรนด์-หนังสือเล่ม บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
  65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
  (วงเล็บมุมซอง : โครงการประกวดงานเขียนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด พร้อมระบุประเภทผลงานที่ส่งเข้าประกวด)

  เปิดอ่าน 2455
  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย | ศูนย์ช่วยเหลือ | ติดต่อสมาคมฯ | ข้อตกลงในการใช้งาน
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย    |   version 1.0 designed and powered by wekluay graphic design