สมาชิกล็อกอินที่นี่
พฤหัสบดี 26 เมษายน 2561
ฟรี !! สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน | ล็อกอิน
home หน้าแรก about เกี่ยวกับสมาคมฯ column คอลัมน์ news ข่าว webboard เว็บบอร์ด writers นักเขียน gallery แกลเลอรี่ member มุมสมาชิก links ลิงค์ contact ติดต่อ

คอลัมน์
297 คอลัมน์ ดูทั้งหมด >>

งานเสวนานักเขียน 4 ภูมิภาค

ข่าวและกิจกรรม
ข่าวสมาคมนักเขียน
‘เพชรพระอุมา – พรานไพรสุภาพบุรุษ’ ลึกจาก ‘พนมเทียน’ ในโลกนักอ่าน บ้านนักเขียน (17 Dec 2011)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การประกวดเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ ๑๗ (ปี ๒๕๕๖) (12 Dec 2012)


combangweb
lush indie magazine
on open
e-bke
นาครมีเดีย
 • http://www.kosolanusim.com/
  โกศล อนุสิม นักเขียน
 • http://www.kwanruen.com/
  ขวัญเรือน
 • http://www.sriburapha.net/
  กองทุนศรีบูรพา ประวัติ ภาพถ่าย และผลงานของกุหลาบ สายประดิษฐ์หรือศรีบูรพา
 • http://www.typhoonbooks.com/
  สำนักหนังสือไต้ฝุ่น สำนักของปราบดา หยุ่น
 • http://www.midnightuniv.org/
  มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
 • http://www.makhampom.net/
  กลุ่มละครมะขามป้อม
 • http://www.bangkokbiznews.com/jud/wan/
  จุดประกายวรรณกรรม
 • http://www.rd-bookclub.com/
  รหัสคดี สำนักพิมพ์ที่พิมพ์เรื่องแนวรหัสคดี
 • http://www.magichappen.com/
  มหัศจรรย์แห่งหินบำบัด จุฑามาศ ณ สงขลา
 • http://www.thaipoet.net/
  สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

 • รางวัลสุภาว์เทวกุล ฯ ขยายเวลารับผลงานประกวด ถึง 30 พฤศจิกายน 2552
  โพสต์โดย : mataree
  begin : 2009-09-14 21:03:09
  end : 2009-11-30 00:00:00

  การประกวดวรรณกรรมของ คณะกรรมการมูลนิธิสุภาว์ เทวกุล ฯ (ครั้งที่ ๑๕)  ประจำปี ๒๕๕๒

                  ด้วยคณะกรรมการมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ  โดยนางสุกัญญา  ชลศึกษ์- ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  โดยนางชมัยภร แสงกระจ่าง   เห็นสมควรให้มีการประกวดวรรณกรรมเพื่อการรับรางวัลสุภาว์เทวกุล ฯ  ประจำปี ๒๕๕๒   (ครั้งที่ ๑๕)

  โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

  ๑.ประเภทและเนื้อหาของงาน

                  เป็นวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น  ความยาวประมาณ ๕-๘ หน้า ไม่จำกัดเนื้อหา

  ๒.คุณสมบัติของงาน

                                  ๒.๑ เขียนเป็นภาษาไทย

                                  ๒.๒ สร้างสรรค์ขึ้นเอง  ไม่แปล-แปลงจากงานเขียนของผู้อื่น   กรณีที่มีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น  มูลนิธิฯจะดำเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทันที

  ๒.๓ เป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์หรือรวมเล่มมาก่อน และระหว่างที่เสนอเข้า

  พิจารณารับรางวัลห้ามส่งให้นิตยสาร หนังสือพิมพ์หรือสำนักพิมพ์เพื่อการตีพิมพ์

                                  ๒.๔  ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในวันส่งงานเข้าพิจารณารับรางวัล    

                                  ๒.๕  ผู้เขียนคนเดียวมีสิทธิ์ส่งได้มากกว่า ๑ เรื่อง

  ๓.เกณฑ์การส่ง

                                  ๓.๑  พิมพ์ดีดหน้าเดียว  ส่งพร้อมสำเนา  ๒ ชุด  รวมเป็น ๓ ชุด

                                  ๓.๒  ผู้เขียนต้องทำสำเนาเก็บไว้เอง  มูลนิธิฯไม่ส่งต้นฉบับคืน

  ๓.๓  กรุณาใส่ชื่อจริง  นามสกุลพร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  และเบอร์โทรศัพท์(ถ้ามี)ไว้ในต้นฉบับด้วย

                                  ๓.๔  ส่งที่  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ๓๑ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี ๓๓ บางซื่อ กทม.๑๐๘๐๐  จะส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ก็ได้  สำหรับทางไปรษณีย์  จะนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

  ๔.รางวัล

                  รางวัลมี ๑๐ รางวัล  เป็นเงินสด  รางวัลละ  ๕,๐๐๐ บาท    พร้อมโล่เกียรติยศ 

  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

  ๕.กำหนดเวลา     

                  ปิดรับเรื่องที่จะส่งเข้าพิจารณารับรางวัล  วันที่ ๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๒

                  ประกาศผลการตัดสิน   ในเดือนมีนาคม   ๒๕๕๓ และรับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปี ๒๕๕๓

  ๖.การพิมพ์ผลงานที่ได้รับรางวัล

           ผลงานที่ได้รับรางวัล   มูลนิธิฯ  ขอลิขสิทธิ์จัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกภายในกำหนดเวลา   ๓  ปี โดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ รับเป็นผู้จัดพิมพ์ และผู้ประพันธ์จะได้รับผลตอบแทนตามหลักการค่าลิขสิทธิ์วรรณกรรมพิมพ์รวมเล่มโดยทั่วไปด้วย                                                                                                                                                                                                  

                                                                  ---------------------                                                    


  เปิดอ่าน 2974
  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย | ศูนย์ช่วยเหลือ | ติดต่อสมาคมฯ | ข้อตกลงในการใช้งาน
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย    |   version 1.0 designed and powered by wekluay graphic design