สมาชิกล็อกอินที่นี่
ศุกร์ 27 เมษายน 2561
ฟรี !! สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน | ล็อกอิน
home หน้าแรก about เกี่ยวกับสมาคมฯ column คอลัมน์ news ข่าว webboard เว็บบอร์ด writers นักเขียน gallery แกลเลอรี่ member มุมสมาชิก links ลิงค์ contact ติดต่อ

คอลัมน์
297 คอลัมน์ ดูทั้งหมด >>

งานเสวนานักเขียน 4 ภูมิภาค

ข่าวและกิจกรรม
ข่าวสมาคมนักเขียน
‘เพชรพระอุมา – พรานไพรสุภาพบุรุษ’ ลึกจาก ‘พนมเทียน’ ในโลกนักอ่าน บ้านนักเขียน (17 Dec 2011)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การประกวดเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ ๑๗ (ปี ๒๕๕๖) (12 Dec 2012)


combangweb
lush indie magazine
on open
e-bke
นาครมีเดีย
 • http://www.kledthaishopping.com/
  ร้านหนังสือเคล็ดไทย สั่งซื้อหนังสือออนไลน์
 • http://www.sameskybooks.org/
  ฟ้าเดียวกัน
 • http://http://www.krusala.com/
  กองทุนศิลปินครูบ้านป่า สลา คุณวุฒิ
 • http://www.thaiwriternetwork.com/
  เครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทย รวมประวัตินักเขียน มีคอลัมน์และงานเขียนใหม่ๆ ให้อ่าน
 • http://www.rd-bookclub.com/
  รหัสคดี สำนักพิมพ์ที่พิมพ์เรื่องแนวรหัสคดี
 • http://www.sakulthai.com/
  สกุลไทย
 • http://www.midnightuniv.org/
  มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
 • http://www.akaraonline.com
  อักขระบันเทิง
 • http://www.napetch.com/
  ณ เพชร สำนักพิมพ์ / เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
 • http://www.chonniyom.co.th/
  ชนนิยม เราทำหนังสือมีชีวิต

 • การสัมมนาเรื่อง การวิจารณ์ผลงานของปราบดา หยุ่น ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
  โพสต์โดย : midorikwa
  begin : 2009-06-18 16:39:15
  end : 2009-08-01 00:00:00

  การสัมมนาเรื่อง การวิจารณ์ผลงานของปราบดา หยุ่น

  วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

  ๘.๓๐ - ๙.๑๕ น. ลงทะเบียน
  ๙.๑๕ - ๙.๓๐ น. หัวหน้าโครงการวิจัยกล่าวเปิดการเสวนา

  ๙.๓๐ - ๑๐.๑๕ น. พื้นที่ของปราบดา หยุ่น ในวงวรรณกรรมร่วมสมัย
  ดวงฤทัย เอสะนาซาตัง

  ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. พัก – อาหารว่าง

  ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นวัตกรรมการสร้างสรรค์ผลงานของปราบดา หยุ่น

  อ. อรรคภาค เล้าจินตนาศรี
  อ. นภดล ปรางค์ทอง

  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. วิจารณ์ซ้อนวิจารณ์ : การวิจารณ์งานเขียนของปราบดา หยุ่น

  ผศ. ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์
  ผศ. ดร. เสาวณิต จุลวงศ์
        
  ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕. น. พัก – อาหารว่าง
  ๑๔.๔๕ – ๑๕.๓๐ น. งานวิจารณ์ทางอินเทอร์เน็ต
  จักรพรรดิหน่อง
  เล่าชวนหัว      

  ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. การอภิปราย ซักถาม จากผู้เข้าร่วมเสวนา

  ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.      การสรุปเชิงวิเคราะห์จากหัวหน้าโครงการ
                                
  ดำเนินรายการโดย ศ. ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
              

  ความเป็นมาของปัญหา

        ปราบดา หยุ่น เป็นนักเขียนร่วมสมัยผู้หนึ่งที่มีผลงานโดดเด่น สร้างสรรค์ผลงานจำนวนมากทั้งเรื่องสั้นและนวนิยาย และได้รับรางวัลระดับชาติ ได้แก่ รางวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี ๒๕๔๕ ด้วย วรรณกรรมของปราบดา หยุ่น มีความโดดเด่นในด้านนวัตกรรมการสร้างสรรค์ การเสนอกลวิธีแปลกๆ ใหม่ ๆ ในการสื่อความหมายอย่างไม่หยุดนิ่ง มีความหลากหลายด้านรูปแบบและเนื้อหา ปราบดาออกแบบรูปเล่มหนังสือและจัดพิมพ์ผลงานโดยสำนักพิมพ์ของตนเอง รวมทั้งใช้เว็บไซด์เพื่อนำเสนอผลงานวรรณกรรมของตนสู่นักอ่านรุ่นใหม่

        วรรณกรรมของปราบดาได้รับการตอบรับจากนักอ่านรุ่นใหม่เป็นอย่างดี และท้าทายการวิจารณ์ ทำให้มีบทวิจารณ์จำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะผลงานที่ได้รับรางวัลซีไรต์      บทวิจารณ์จำนวนหนึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซด์ นอกจากนี้ยังผลงานของปราบดายังได้รับความสนใจในวงการศึกษาด้วย

  ดังนั้น การเสวนาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์ผลงานที่จูงใจให้เกิดการวิจารณ์ บทบาทของผลงานในแวดวงวรรณกรรมร่วมสมัยและวงการศึกษา

  วัตถุประสงค์

  ๑.      เพื่อศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานของปราบดา หยุ่น จากสายตาของบรรณาธิการ นักวิจารณ์ และนักวิชาการ
  ๒.      เพื่อวิเคราะห์บทวิจารณ์งานของปราบดา หยุ่น
  ๓.      เพื่อศึกษาทัศนะแนวคิดของผู้เขียนต่อการสร้างสรรค์และการวิจารณ์ในวงวรรณกรรมร่วมสมัย

  รูปแบบการดำเนินงาน

        สัมมนาทางวิชาการ ๑ วัน ผู้ร่วมการเสวนาประมาณ ๕๐ คน ประกอบด้วยนักวิจารณ์ นักวิชาการ นักศึกษา สื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไป

  ระยะเวลาและสถานที่ในการจัดงา

        วันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ๔๐๗ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

  เอกสารประกอบการสัมมนา
        รวมบทวิจารณ์และบทความวิชาการเกี่ยวกับผลงานของปราบดา หยุ่น


  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
        ๑. เอกสารจากการถอดเทปการสัมมนา
        ๒. รายงานวิเคราะห์การสัมมนา
        ๓. บทวิเคราะห์บทความวิจารณ์และผลงานวิชาการ
  ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้รับความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
  ๑.      นวัตกรรมการสร้างสรรค์วรรณกรรมไทยร่วมสมัย โดยมีการศึกษาผลงานของปราบดา หยุ่น เป็นกรณีศึกษา
  ๒.      แนวทางการวิจารณ์งานวรรณกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ในเชิงท้าทายให้ผู้อ่านเกิดความคิดและเข้าถึงความหมาย
  ๓.      การขยายพื้นที่ของการสร้างสรรค์และการวิจารณ์สู่อินเทอร์เน็ต ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเขียน-นักอ่าน-นักวิจารณ์

  เปิดอ่าน 3071
  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย | ศูนย์ช่วยเหลือ | ติดต่อสมาคมฯ | ข้อตกลงในการใช้งาน
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย    |   version 1.0 designed and powered by wekluay graphic design