สมาชิกล็อกอินที่นี่
พฤหัสบดี 26 เมษายน 2561
ฟรี !! สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน | ล็อกอิน
home หน้าแรก about เกี่ยวกับสมาคมฯ column คอลัมน์ news ข่าว webboard เว็บบอร์ด writers นักเขียน gallery แกลเลอรี่ member มุมสมาชิก links ลิงค์ contact ติดต่อ

คอลัมน์
297 คอลัมน์ ดูทั้งหมด >>

งานเสวนานักเขียน 4 ภูมิภาค

ข่าวและกิจกรรม
ข่าวสมาคมนักเขียน
‘เพชรพระอุมา – พรานไพรสุภาพบุรุษ’ ลึกจาก ‘พนมเทียน’ ในโลกนักอ่าน บ้านนักเขียน (17 Dec 2011)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การประกวดเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ ๑๗ (ปี ๒๕๕๖) (12 Dec 2012)


combangweb
lush indie magazine
on open
e-bke
นาครมีเดีย
 • http://www.tuneingarden.com/
  'รงค์ วงษ์สวรรค์
 • http://www.seawrite.com/
  รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
 • http://www.rd-bookclub.com/
  รหัสคดี สำนักพิมพ์ที่พิมพ์เรื่องแนวรหัสคดี
 • http://www.wordreference.com/
  ดิกฯ ภาษาอิตาลี สเปน ฝรั่งเศส อังกฤษ
 • http://www.osotho.com/
  อสท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • http://www.thaipoet.net/
  สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
 • http://www.typhoonbooks.com/
  สำนักหนังสือไต้ฝุ่น สำนักของปราบดา หยุ่น
 • http://www.napetch.com/
  ณ เพชร สำนักพิมพ์ / เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
 • http://www.sameskybooks.org/
  ฟ้าเดียวกัน
 • http://www.akaraonline.com
  อักขระบันเทิง

 • ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง “การวิจารณ์วรรณกรรมของวินทร์ เลียววาริณ ของโครงการวิจัยการวิจาร์ในฐานะพลังทางปัญญาฯ
  โพสต์โดย : midorikwa
  begin : 2009-05-22 09:10:38
  end : 2009-06-06 00:00:00

  ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง “การวิจารณ์วรรณกรรมของวินทร์ เลียววาริณ

  กำหนดการ
  การสัมมนาเรื่อง “การวิจารณ์วรรณกรรมของวินทร์ เลียววาริณ”
  วันเสาร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
  ณ ห้อง ๒๐๗ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๑๕ น.             
  ลงทะเบียน

  ๐๙.๑๕ - ๐๙.๓๐ น.             
  หัวหน้าโครงการวิจัยกล่าวเปิดการเสวนา

  ๐๙.๓๐ - ๑๐.๑๕ น.             
  พื้นที่ของวินทร์ เลียววาริณในวงวรรณกรรมร่วมสมัย
                           ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

  ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.
              
  พัก – อาหารว่าง

  ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.              
  นวัตกรรมในการสร้างสรรค์ผลงานของวินทร์ เลียววาริณ
  รศ. ดร. สรณัฐ ไตลังคะ
  จรูญพร ปรปักษ์ประลัย

  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.             
  รับประทานอาหารกลางวัน

  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.             
  วิจารณ์ซ้อนวิจารณ์ผลงานเขียนของวินทร์ เลียววาริณ
  ศ. ดร. กุสุมา รักษมณี
  รศ. ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์   
     
  ๑๔.๓๐ – ๑๕.๑๕ น.             
  สนทนากับนักเขียน : วินทร์ เลียววาริณ
                                ศ. ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
  - ความคิดในการสร้างงาน
  - ความเห็นต่อการวิจารณ์      
  - ทิศทางของวรรณกรรมในสังคมปัจจุบัน

  ๑๕.๑๕ – ๑๕.๓๐ น.             
  พัก – อาหารว่าง

  ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.             
  การอภิปราย ซักถาม จากผู้เข้าร่วมเสวนา

  ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.             
  การสรุปเชิงวิเคราะห์จากหัวหน้าโครงการ  โครงการสัมมนาเรื่อง “การวิจารณ์วรรณกรรมของวินทร์ เลียววาริณ”

  ความเป็นมาของปัญหา
        วินทร์ เลียววาริณ เป็นนักเขียนร่วมสมัยผู้หนึ่งที่มีผลงานโดดเด่น สร้างสรรค์ผลงานจำนวนมากทั้งเรื่องสั้นและนวนิยาย และได้รับรางวัลระดับชาติ ได้แก่ รางวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ๒ ครั้ง รวมทั้งได้รับรางวัลศิลปาธร ประจำปี ๒๕๔๙ ด้วย วรรณกรรมของวินทร์ เลียวาริณมีความโดดเด่นในด้านนวัตกรรมการสร้างสรรค์ การเสนอกลวิธีแปลกๆ ใหม่ ๆ ในการสื่อความหมายอย่างไม่หยุดนิ่ง การประสานศิลปะหลายแขนงในงานเขียน และความหลากหลายด้านรูปแบบและเนื้อหา
        วรรณกรรมของวินทร์ได้รับการตอบรับจากนักอ่านรุ่นใหม่เป็นอย่างดี การพิมพ์เอง-ขายเองและการเปิดเว็บไซด์ของตนเอง ทำให้สามารถสร้างปฎิสัมพันธ์กับนักอ่านโดยตรง ผลงานของวินทร์ท้าทายการวิจารณ์ ทำให้มีบทวิจารณ์จำนวนไม่น้อย รวมทั้งได้รับสนใจในแวดวงการศึกษา ทำให้มีการทำวิทยานิพนธ์เพื่อศึกษาเจาะลึกผลงานเขียนอย่างเป็นวิชาการ
  ดังนั้น การเสวนาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์ผลงานที่จูงใจให้เกิดการวิจารณ์บทบาทของผลงานในแวดวงวรรณกรรมร่วมสมัยและวงการศึกษา

  วัตถุประสงค์
  ๑.      เพื่อศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานของวินทร์ เลียววาริณ จากสายตาของบรรณาธิการ นักวิจารณ์ และนักวิชาการ
  ๒.      เพื่อวิเคราะห์บทวิจารณ์งานของวินทร์ เลียววาริณ
  ๓.      เพื่อศึกษาทัศนะแนวคิดของผู้เขียนต่อการสร้างสรรค์และการวิจารณ์ในวงวรรณกรรมร่วมสมัย

  รูปแบบการดำเนินงาน
        สัมมนาทางวิชาการ ๑ วัน ผู้ร่วมการเสวนาประมาณ ๑๐๐ คน ประกอบด้วยนักวิจารณ์ นักวิชาการ นักศึกษา สื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไป

  ระยะเวลาและสถานที่ในการจัดงาน
        วันเสาร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ๒๐๗ ศูนย์มานุษยวิทยา
  สิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

  เอกสารประกอบการสัมมนา
        รวมบทวิจารณ์และบทความวิชาการเกี่ยวกับผลงานของวินทร์ เลียววาริณ

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
        ๑. เอกสารจากการถอดเทปการสัมมนา
        ๒. รายงานวิเคราะห์การสัมมนา
        ๓. บทวิเคราะห์บทความวิจารณ์และผลงานวิชาการ  ใบสมัครเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "การวิจารณ์วรรณกรรมของวินทร์ เลียววาริณ"
  โครงการวิจัย “การวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสังคมศาสตร์การวิจารณ์ ภาค 2”
  ณ ห้อง 207 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
  วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2552 เวลา 08.30-16.30 น.
  (โดยการสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนการวิจัย [สกว.] ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร)

  ------------------------------------------------------

  1. ชื่อ ………………………………………….       นามสกุล ………………………………………………
  2. เพศ ……………..             อายุ ……………. ปี             อาชีพ …………………………….………………
        ตำแหน่งทางวิชาการ ……………………………………………………………….………(โปรดระบุถ้ามี)
  3. ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก ………………………………………………………………………………………
         ………………………………………………………………………………………………………………..
         โทรศัพท์ : ………………………………………      โทรสาร : ……………………………………………
         E-mail : …………………………………………………………………………………………………..
  4. การศึกษาขั้นสูงสุด ……………………………..      สาขา ………………………………………………
         จากสถาบัน ……………………………………………………………………………………………….
  โปรดส่งใบสมัครกลับไปภายในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2552 ที่
  โครงการวิจัย “การวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสังคมศาสตร์การวิจารณ์ ภาค 2”
  ชั้น 8 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
  โทรศัพท์ : 0-2435-3962: /โทรสาร : 0-2434-6257 E-mail : thaicritic@hotmail.com


  •      ค่าลงทะเบียน 300 บาท (รวมค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน และ ค่าอาหารว่าง )
  •      การชำระค่าลงทะเบียน ขอให้ชำระเงินในวันสัมมนาฯ

         กำหนดปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2552


  เปิดอ่าน 2736
  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย | ศูนย์ช่วยเหลือ | ติดต่อสมาคมฯ | ข้อตกลงในการใช้งาน
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย    |   version 1.0 designed and powered by wekluay graphic design