สมาชิกล็อกอินที่นี่
ศุกร์ 27 เมษายน 2561
ฟรี !! สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน | ล็อกอิน
home หน้าแรก about เกี่ยวกับสมาคมฯ column คอลัมน์ news ข่าว webboard เว็บบอร์ด writers นักเขียน gallery แกลเลอรี่ member มุมสมาชิก links ลิงค์ contact ติดต่อ

คอลัมน์
297 คอลัมน์ ดูทั้งหมด >>

งานเสวนานักเขียน 4 ภูมิภาค

ข่าวและกิจกรรม
ข่าวสมาคมนักเขียน
‘เพชรพระอุมา – พรานไพรสุภาพบุรุษ’ ลึกจาก ‘พนมเทียน’ ในโลกนักอ่าน บ้านนักเขียน (17 Dec 2011)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การประกวดเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ ๑๗ (ปี ๒๕๕๖) (12 Dec 2012)


combangweb
lush indie magazine
on open
e-bke
นาครมีเดีย
 • http://www.kledthaishopping.com/
  ร้านหนังสือเคล็ดไทย สั่งซื้อหนังสือออนไลน์
 • http://www.kwanruen.com/
  ขวัญเรือน
 • http://www.typhoonbooks.com/
  สำนักหนังสือไต้ฝุ่น สำนักของปราบดา หยุ่น
 • http://www.bangkokbiznews.com/jud/sat/
  เสาร์สวัสดี
 • http://www.thaiwriternetwork.com/
  เครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทย รวมประวัตินักเขียน มีคอลัมน์และงานเขียนใหม่ๆ ให้อ่าน
 • http://www.osotho.com/
  อสท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • http://www.wordreference.com/
  ดิกฯ ภาษาอิตาลี สเปน ฝรั่งเศส อังกฤษ
 • http://www.winbookclub.com/
  วินทร์ เลียววาริณ
 • http://www.seawrite.com/
  รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
 • http://www.rd-bookclub.com/
  รหัสคดี สำนักพิมพ์ที่พิมพ์เรื่องแนวรหัสคดี

 • โครงการการวิจัยการวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญา เชิญร่วมสัมมนา 80 ปี อังคาร กัลยาณพงศ์ วันที่ 8 สิงหาคม
  โพสต์โดย : mataree
  begin : 2007-07-01 12:22:46
  end : 2007-08-08 00:00:00

  เชิญผู้สนใจร่วมสัมมนา “80 ปี อังคาร กัลยาณพงศ์” ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2550 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 407 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

  โครงการสัมมนาเรื่อง “80 ปี อังคาร กัลยาณพงศ์”

  ความเป็นมาของปัญหา

  อังคาร กัลยาณพงศ์ นับเป็นกวีคนแรกๆ ที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะใน ลำนำ
  ภูกระดึง และ บางกอกแก้วกำศรวล หรือ นิราศนครศรีธรรมราช นอกจากประเด็นสิ่งแวดล้อมแล้ว เขายังนำเสนอความร่วมสมัยในประเด็นสังคม และสงครามนิวเคลียร์ด้วย ปรัชญาในงานของอังคารนับเป็นปรัชญาสมัยใหม่มาก เนื่องจากเขาต้องการใช้กวีนิพนธ์แก้ปัญหาของโลกและสังคมอันนับเป็นแนวคิดอุดมคติ อีกทั้งยังมีลักษณะร่วมสมัยในงานเขียนด้วย กล่าวคืออังคารกลับไปหารูปแบบฉันทลักษณ์แบบอยุธยา และสร้างงานใหม่โดยแหวกขนบดังกล่าวออกมา
  นอกจากนี้ กระแสตอบรับงานของอังคาร กัลยาณพงศ์ในสังคมไทยยังน่าสนใจนำมาพิจารณา เพราะเป็น ประเด็นสังคมศาสตร์การวิจารณ์ อันเป็นมโนทัศน์หลักของโครงการฯ กล่าวคืองานของเขาผ่านสภาวะการรับงานของผู้อ่านมาใน 3 ช่วงที่เด่นชัดคือ ช่วงแรกเป็นช่วงที่บริบทรอบตัวโจมตีงานของเขาอย่างรุนแรง ช่วงที่สอง เป็นช่วงที่ผู้อ่านสรรเสริญและยกย่องผลงานของเขาอย่างมาก และช่วงที่สามเป็นช่วงที่ความสนใจเกี่ยวกับงานของเขาหายไปจากสังคม      การสัมมนาครั้งนี้ยังมุ่งเน้นไปที่ประเด็นการสื่อความของงานอังคาร กัลยาณพงศ์ต่อนักอ่านในสังคมร่วมสมัยในปัจจุบันด้วย

  วัตถุประสงค์

  ๑.      เพื่อศึกษาความร่วมสมัยในงานของอังคาร กัลยาณพงศ์
  ๒.      เพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ของงานอังคารทั้งในแง่เนื้อหาและรูปแบบ
  ๓.      เพื่อศึกษาว่างานของอังคาร กัลยาณพงศ์ยังคงสื่อความกับนักอ่านร่วมสมัยในปัจจุบันได้หรือไม่ อย่างไร

  รูปแบบการดำเนินการ

  จัดสัมมนาทางวิชาการ 1 วัน ผู้ร่วมสัมมนาประมาณ 50 คน

  ระยะเวลาในการดำเนินงาน

        ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2550 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 407 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

  เอกสารประกอบการสัมมนา

        รวมบทความและบทวิจารณ์ที่เกี่ยวกับอังคาร กัลยาณพงศ์ ประมาณ 10 ชิ้น

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  ๑.      เอกสารถอดเทปการอภิปรายของที่ประชุมสัมมนา
  ๒.      บทวิเคราะห์จากการสัมมนา
  ---------------------------

  กำหนดการ

  การสัมมนา เรื่อง "80 ปี อังคาร กัลยาณพงศ์"
  โครงการวิจัย “การวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสังคมศาสตร์การวิจารณ์”
  ณ ห้อง 407 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
  วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2550 09.00 -16.30 น.
  (โดยการสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนการวิจัย [สกว.] ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และ
  สถาบันวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร )
  ------------------------------------------------------

  08.30 - 09.00 น.      :ลงทะเบียน
  09.00 - 09.15 น.      :ผศ. ดร. ธีระ นุชเปี่ยม หัวหน้าโครงการ กล่าวถึงจุดประสงค์การจัดการสัมมนา
  09.15 - 09.30 น.      : การอ่านกวีนิพนธ์ โดย คุณอังคาร กัลยาณพงศ์
  09.30 - 10.00 น.      :"อังคาร กัลยาณพงศ์ ในกวีร่วมสมัย"
  - ศ.เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ       วิทยากร
  10.00 - 10.30 น.      :"นวัตกรรมทางวรรณศิลป์ในงานของอังคาร กัลยาณพงศ์"
  - รศ. ดร. สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา วิทยากร
                          
  10.30 - 10.45 น.      :พัก รับประทานอาหารว่าง

  10.45 - 11.15 น.      :"ปรากฏการณ์อังคาร กัลยาณพงศ์ กับงานวิจารณ์"
  -      รศ. ดร. ดวงมน จิตร์จำนงค์วิทยากร
  11.15 - 12.00 น.      :อภิปรายซักถาม

  12.00 น. -13.00 น.      :รับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 น. - 14.00 น.      :"อังคาร กัลยาณพงศ์ ในทัศนะคนรุ่นใหม่"
  14.00 น. - 14.30 น.      : อภิปราย/ซักถาม

  14.30 น. -14.45 น.      :พัก รับประทานอาหารว่าง

  14.45 น. - 15.45 น.      : "การสนทนากับอังคาร กัลยาณพงศ์"
  15.45 - 16.15 น.      :อภิปราย/ซักถาม
  16.15 - 16.30 น.      :กล่าวสรุปการสัมมนา โดย ศ. เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ


  •      ผู้ดำเนินการอภิปรายภาคเช้า รศ. ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
  •      ผู้ดำเนินรายการอภิปรายภาคบ่าย      อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง
   
  ใบสมัครเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง "80 ปี อังคาร  กัลยาณพงศ์"

  โครงการวิจัย “การวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสังคมศาสตร์การวิจารณ์”
  ณ  ห้อง 407 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  ถนนบรมราชชนนี  ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
  วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2550 เวลา 09.00-16.30 น.
  (โดยการสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนการวิจัย [สกว.]  ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร)
  ------------------------------------------------------
  1. ชื่อ  ………………………………………….       นามสกุล  ………………………………………………
  2. เพศ ……………..         อายุ ……………. ปี          อาชีพ  …………………………….………………
      ตำแหน่งทางวิชาการ ……………………………………………………………….………(โปรดระบุถ้ามี)
  3. ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  ………………………………………………………………………………………
       ………………………………………………………………………………………………………………..
       โทรศัพท์  : ………………………………………    โทรสาร : ……………………………………………
       E-mail   :  …………………………………………………………………………………………………..
  4.   การศึกษาขั้นสูงสุด  ……………………………..    สาขา ………………………………………………
        จากสถาบัน  ……………………………………………………………………………………………….
   

  โปรดส่งใบสมัครกลับไปภายในวันศุกร์ที่  4  สิงหาคม  2550 ที่
  โครงการวิจัย “การวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสังคมศาสตร์การวิจารณ์”
  ชั้น 8 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  ถนนบรมราชชนนี  ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
  โทรศัพท์  : 0-2435-3962: /โทรสาร : 0-2434-6257  E-mail : office@thaicritic.com, thaicritic@hotmail.com
   
  • ค่าลงทะเบียน 200 บาท (รวมค่าเอกสาร  ค่าอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง) และ ค่าอาหารว่าง )
  • การชำระค่าลงทะเบียน  ขอให้ชำระเงินในวันสัมมนาฯ
   

       กำหนดปิดรับสมัคร   วันศุกร์ที่  4  สิงหาคม  2550
   

  เปิดอ่าน 2406
  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย | ศูนย์ช่วยเหลือ | ติดต่อสมาคมฯ | ข้อตกลงในการใช้งาน
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย    |   version 1.0 designed and powered by wekluay graphic design