สมาชิกล็อกอินที่นี่
ศุกร์ 27 เมษายน 2561
ฟรี !! สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน | ล็อกอิน
home หน้าแรก about เกี่ยวกับสมาคมฯ column คอลัมน์ news ข่าว webboard เว็บบอร์ด writers นักเขียน gallery แกลเลอรี่ member มุมสมาชิก links ลิงค์ contact ติดต่อ

คอลัมน์
297 คอลัมน์ ดูทั้งหมด >>

งานเสวนานักเขียน 4 ภูมิภาค

ข่าวและกิจกรรม
ข่าวสมาคมนักเขียน
‘เพชรพระอุมา – พรานไพรสุภาพบุรุษ’ ลึกจาก ‘พนมเทียน’ ในโลกนักอ่าน บ้านนักเขียน (17 Dec 2011)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การประกวดเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ ๑๗ (ปี ๒๕๕๖) (12 Dec 2012)


combangweb
lush indie magazine
on open
e-bke
นาครมีเดีย
 • http://www.si-am.com/
  si-am.com art space
 • http://onopen.com/
  โอเพ่นออนไลน์
 • http://www.sameskybooks.org/
  ฟ้าเดียวกัน
 • http://www.osotho.com/
  อสท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • http://www.napetch.com/
  ณ เพชร สำนักพิมพ์ / เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
 • http://www.thaiwriter.net/
  thaiwriter.net
 • http://www.combangweb.com/
  สำนักพิมพ์คมบาง พิมพ์งานวรรณกรรม นวนิยาย เรื่องสั้น วรรณกรรมคลาสสิค งานเขียนของชมัยภร แสงกระจ่าง มีแกลเลอรี่ เว็บบอร์ดพูดคุยและคอลัมน์ดีๆ น่าอ่าน
 • http://www.bangkokbiznews.com/jud/sat/
  เสาร์สวัสดี
 • http://www.sakulthai.com/
  สกุลไทย
 • http://www.sriburapha.net/
  กองทุนศรีบูรพา ประวัติ ภาพถ่าย และผลงานของกุหลาบ สายประดิษฐ์หรือศรีบูรพา

 • การประกวดนวนิยายรางวัล “สุภัทร สวัสดิรักษ์”
  โพสต์โดย : mataree
  begin : 2009-04-24 15:57:28
  end : 2009-11-30 00:00:00

  นิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์ ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๗ มีนโยบายส่งเสริมการสร้างสรรค์วรรณกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานวรรณกรรม และภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติ และเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านในด้านบันเทิงอันเป็นการพัฒนาด้านจิตใจ

  สุภัทร สวัสดิรักษ์ อดีตบรรณาธิการอาวุโส ผู้ซึ่งเมื่อยังมีชีวิตอยู่เป็นผู้มีคุณูปการเป็นอย่างยิ่งแก่วงการวรรณกรรมไทย และเป็นผู้อุทิศตนเพื่อสร้างสรรค์นิตยสารสกุลไทย เพื่อประโยชน์แก่วงวิชาการวรรณกรรมและแก่ผู้อ่านตลอดมา โดยที่นิตยสารสกุลไทยมีนวนิยายเป็นจุดเด่นของหนังสือ ซึ่งสุภัทร สวัสดิรักษ์ ได้คัดเลือกนวนิยายที่มีคุณภาพและได้ส่งเสริมและสร้างนักเขียนใหม่มาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของหนังสือ โดยจัดประกวดงานเขียน นวนิยาย ต้อนรับนักเขียนใหม่ๆ จนต่อมาได้พัฒนาเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียง และได้รับรางวัลระดับชาติเป็นจำนวนมาก ทำให้ นิตยสารสกุลไทย ก็ได้รับความสนใจจากผู้อ่านทุกระดับ และได้รับรางวัลพระเกี้ยวทองคำและรางวัลอื่นๆระดับชาติ ทั้งนี้สุภัทร สวัสดิรักษ์ ทำหน้าที่บรรณาธิการตลอดมาตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิต


  นิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์ จึงริเริ่มจัด “การประกวดนวนิยายรางวัลสุภัทร สวัสดิรักษ์” ขึ้น ในพุทธศักราช ๒๕๕๒ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึง สุภัทร สวัสดิรักษ์ อดีตบรรณาธิการอาวุโส ผู้มีคุณูปการเป็นอย่างยิ่งแก่นิตยสารสกุลไทย


  คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

  เป็นผลงานวรรณกรรมประเภทนวนิยาย ไม่จำกัดแนวเรื่อง

  เป็นที่เรื่องที่ผู้สร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงจากเรื่องใดๆ หากมีการลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบตามกฏหมาย

  เป็นผลงานใหม่ ที่ไม่เคยพิมพ์โฆษณาเผยแพร่มาก่อน ยกเว้นทางอินเทอร์เน็ตและหนังสือทำมือ

  ต้นฉบับผลงานเป็นภาษาไทย พิมพ์ลงในกระดาษเอ ๔ หน้าเดียว ตัวอักษรคอร์เดีย ยูพีซี ขนาด ๑๖ พอยท์
  ความยาวของเรื่องไม่เกิน ๒๕ – ๓๐ ตอน ตอนละไม่เกิน ๘ หน้า และแผ่นไฟล์ต้นฉบับ

  ระหว่างที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจนถึงประกาศผล ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องไม่ส่งผลงานเดียวกันไป ประกวดหรือพิมพ์เผยแพร่ในที่ใด

  ผู้สร้างสรรค์ ยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงานเข้าประกวด

  คณะกรรมการจะไม่ส่งต้นฉบับผลงานคืน

  +หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน
  เป็นวรรณกรรมที่มีเนื้อหาสาระไม่ขัดต่อศีลธรรม เป็นประโยชน์ต่อสังคม และผู้อ่าน

  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  มีสำนวนภาษาถูกต้องเหมาะสม

  มีอรรถรส และมีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์

  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นยุติ

  คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลพร้อมเงินรางวัล หากพบว่าผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกระทำผิดหลักเกณฑ์ด้วยวิธีใดก็ตาม

  +ระยะเวลาดำเนินการ
  รับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒
  ประกาศผลตัดสิน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓
  การมอบรางวัล (จะกำหนดวันเวลาและสถานที่ และแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดทราบต่อไป)

   

  +รางวัล

  รางวัลชนะเลิศ ๑รางวัล เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท พร้อมโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

  +การเผยแพร่ผลงาน
  •ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับการพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์ และได้รับค่าตอบแทนแต่ละตอนตามที่ผู้จัดการประกวดกำหนด

  •การจัดพิมพ์รวมเล่มผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลที่ ๒ รางวัลที่ ๓ ครั้งแรก เป็นสิทธิ์ของสำนักพิมพ์เพื่อนดีซึ่งสำนักพิมพ์จะจ่ายค่าลิขสิทธิ์ตามระเบียบของสำนักพิมพ์

  +การส่งผลงานเข้าประกวด
  ส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนจ่าหน้าซองถึง


  กองบรรณาธิการนิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์
  ๕๘ ซอยนภาศัพท์ (แยกที่ ๕) ถนนสุขุมวิท ซอย ๓๖
  แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
  กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
  และเขียนข้อความว่า “นวนิยายส่งเข้าประกวด รางวัลสุภัทร สวัสดิรักษ์” ที่มุมซองด้านขวาส่วนล่าง

  รายละเอียดเพิ่มเติมที่

  http://www.sakulthai.com/sakulthaiflex/sakulthaiflex/pages/suphataward.html


  เปิดอ่าน 3850
  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย | ศูนย์ช่วยเหลือ | ติดต่อสมาคมฯ | ข้อตกลงในการใช้งาน
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย    |   version 1.0 designed and powered by wekluay graphic design