สมาชิกล็อกอินที่นี่
พุธ 25 เมษายน 2561
ฟรี !! สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน | ล็อกอิน
home หน้าแรก about เกี่ยวกับสมาคมฯ column คอลัมน์ news ข่าว webboard เว็บบอร์ด writers นักเขียน gallery แกลเลอรี่ member มุมสมาชิก links ลิงค์ contact ติดต่อ

คอลัมน์
297 คอลัมน์ ดูทั้งหมด >>

งานเสวนานักเขียน 4 ภูมิภาค

ข่าวและกิจกรรม
ข่าวสมาคมนักเขียน
‘เพชรพระอุมา – พรานไพรสุภาพบุรุษ’ ลึกจาก ‘พนมเทียน’ ในโลกนักอ่าน บ้านนักเขียน (17 Dec 2011)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การประกวดเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ ๑๗ (ปี ๒๕๕๖) (12 Dec 2012)


combangweb
lush indie magazine
on open
e-bke
นาครมีเดีย
 • http://www.sameskybooks.org/
  ฟ้าเดียวกัน
 • http://www.winbookclub.com/
  วินทร์ เลียววาริณ
 • http://www.chonniyom.co.th/
  ชนนิยม เราทำหนังสือมีชีวิต
 • http://www.khaofang.com/
  ข้าวฟ่างสำนักพิมพ์
 • http://http://www.krusala.com/
  กองทุนศิลปินครูบ้านป่า สลา คุณวุฒิ
 • http://www.thaiwriter.net/
  thaiwriter.net
 • http://www.rd-bookclub.com/
  รหัสคดี สำนักพิมพ์ที่พิมพ์เรื่องแนวรหัสคดี
 • http://www.sriburapha.net/
  กองทุนศรีบูรพา ประวัติ ภาพถ่าย และผลงานของกุหลาบ สายประดิษฐ์หรือศรีบูรพา
 • http://www.kosolanusim.com/
  โกศล อนุสิม นักเขียน
 • http://www.forwriter.com/
  เพื่อนักเขียนใหม่ และคนอยากเขียน

 • กำหนดการการมอบรางวัลนราธิป วันเสาร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒
  โพสต์โดย : mataree
  begin : 2009-01-08 17:01:33
  end : 2009-01-31 00:00:00

  กำหนดการการมอบรางวัลนราธิป  ประจำปี ๒๕๕๑
   โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  ร่วมกับ หอสมุดแห่งชาติ  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม
       และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๒
                ของ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
                                วันเสาร์ที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๒
        ณ ห้องประชุมใหญ่  หอสมุดแห่งชาติ  ท่าวาสุกรี  กรุงเทพฯ           
       ------------- 
  ๑๒.๓๐  ลงทะเบียน /น้ำชา-กาแฟ
  ๑๓.๐๐  นางชมัยภร  แสงกระจ่าง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ
    ฉายวีดีทัศน์แนะนำสมาคมฯ
  ๑๓.๐๐  นางชมัยภร  แสงกระจ่าง  กล่าวถึงความเป็นมาของรางวัลนราธิป
    อ่านบทกวีรำลึก พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
    (ดร.ญาดา อารัมภีร)
    พิธีประกาศเกียรติและมอบโล่แด่ผู้ได้รับรางวัลนราธิป


   นายโกวิท    ตั้งตรงจิตร  

  ศาสตราจารย์ ดร.จิตรเกษม สีบุญเรือง


  นายจำนรรจ์ สุวรรณโชติ (รวี พรเลิศ) 

  นายถาวร  ชนะภัย
     

  นายแท้ ประกาศวุฒิสาร  

  นางธิดา บุนนาค
     

  นายแพทย์ประสาน  ต่างใจ  

  นายมานะ แพร่พันธุ์
     

  นายวิทย์ พิณคันเงิน  

  นายสมพร เทพสิทธา
     

  นางสิรินทร์ ช่วงโชติ 

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณแสง  จันทร์งาม(ธรรมโฆษ)
     

  นายอุทัย  เทียมบุญเลิศ (บุญศักดิ์ แสงระวี/อนิวรรตน์)    


  ๑๔.๐๐  วรรณศิลป์เสวนา: เรียนรู้จากผู้มาก่อน-รายการเปิดใจผู้ได้รับรางวัลนราธิป  ประจำปี  ๒๕๕๑
    ดำเนินรายการโดย นิเวศน์ กันไทยราษฎร์  และ บูรพา  อารัมภีร
  ๑๕.๑๕  น้ำชา กาแฟ  
  ๑๕.๓๐  การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๒
    วาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
    วาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๑
    วาระที่  ๓  รายงานผลงานในรอบปี ๒๕๕๑
    วาระที่  ๔  รายงานการเงินและรับรองงบดุล  ประจำปี ๒๕๕๑ และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี  ๒๕๕๒
    วาระที่  ๕  การเลือกตั้งกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่ ประจำปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔
    วาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)       
  ๑๗.๓๐  ปิดการประชุม
   
        
      ----------------------- 


  เปิดอ่าน 2172
  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย | ศูนย์ช่วยเหลือ | ติดต่อสมาคมฯ | ข้อตกลงในการใช้งาน
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย    |   version 1.0 designed and powered by wekluay graphic design