สมาชิกล็อกอินที่นี่
พฤหัสบดี 26 เมษายน 2561
ฟรี !! สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน | ล็อกอิน
home หน้าแรก about เกี่ยวกับสมาคมฯ column คอลัมน์ news ข่าว webboard เว็บบอร์ด writers นักเขียน gallery แกลเลอรี่ member มุมสมาชิก links ลิงค์ contact ติดต่อ

คอลัมน์
297 คอลัมน์ ดูทั้งหมด >>

งานเสวนานักเขียน 4 ภูมิภาค

ข่าวและกิจกรรม
ข่าวสมาคมนักเขียน
‘เพชรพระอุมา – พรานไพรสุภาพบุรุษ’ ลึกจาก ‘พนมเทียน’ ในโลกนักอ่าน บ้านนักเขียน (17 Dec 2011)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การประกวดเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ ๑๗ (ปี ๒๕๕๖) (12 Dec 2012)


combangweb
lush indie magazine
on open
e-bke
นาครมีเดีย
 • http://www.thaiwriter.net/
  ไทยไรเตอร์ ชุมชนวรรณกรรม
 • http://www.tuneingarden.com/
  'รงค์ วงษ์สวรรค์
 • http://www.sameskybooks.org/
  ฟ้าเดียวกัน
 • http://www.khaofang.com/
  ข้าวฟ่างสำนักพิมพ์
 • http://www.thaingo.org/
  สื่อทางเลือกเพื่องานพัฒนา
 • http://www.wordreference.com/
  ดิกฯ ภาษาอิตาลี สเปน ฝรั่งเศส อังกฤษ
 • http://www.watcafe.com/
  วรรณวรรธน์ คาเฟ่
 • http://www.thaiwriter.net/
  thaiwriter.net
 • http://www.sarakadee.com
  นิตยสารสารคดี
 • http://www.seawrite.com/
  รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน

 • โครงการการประชุมวิชาการวรรณคดีศึกษาระดับชาติ 8 ทศวรรษวรรณกรรมวิจารณ์ไทย 1-2 สค. 51
  โพสต์โดย : midorikwa
  begin : 2008-07-15 08:05:06
  end : 2008-08-02 00:00:00

  โครงการการประชุมวิชาการวรรณคดีศึกษาระดับชาติ 8 ทศวรรษวรรณกรรมวิจารณ์ไทย

  วาระฉลองครบ 40 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โครงการการประชุมวิชาการวรรณคดีศึกษาระดับชาติครั้งที่ 1
  “8 ทศวรรษวรรณกรรมวิจารณ์ไทย”
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  หลักการและเหตุผล

  ในวงจรของการเขียนและการอ่านนั้น การวิจารณ์วรรณกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างสำคัญในฐานะเครื่องมือสร้างวิจารณญาณให้ผู้อ่าน และสร้างพัฒนาการให้ผู้เขียน สิ่งนี้ดูเหมือนจะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อครั้งมีการวิจารณ์วรรณกรรมเฉพาะเล่มอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประวัติศาสตร์การวิจารณ์วรรณกรรมไทยเมื่อต้นทศวรรษ 2470 ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลังการตอบโต้กันระหว่างหม่อมเจ้าอากาศดำเกิง ในฐานะนักเขียน กับพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ในฐานะนักวิจารณ์แล้ว การวิจารณ์ ไม่เพียงแต่ให้บทเรียนแก่หม่อมเจ้าอากาศดำเกิงปรับปรุงงานเขียนเล่มต่อไปของท่านเท่านั้น แต่ยังทำให้พระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ปรับท่าทีในการวิจารณ์วรรณกรรมในงานเขียนชิ้นต่อมาอีกด้วย

  หลังจากการวิจารณ์วรรณกรรมในลักษณะอัตตวิจารณ์ (เช่น กรณีของพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์) ในยุคเริ่มแรกแล้ว การวิจารณ์วรรณกรรมไทยก็มีความเปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับ จนภายหลังจากการวิจารณ์ได้รับการบรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย การวิจารณ์ในเชิงทฤษฎีที่ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศจึงได้รับความสนใจและก่อให้เกิดอาชีพนักวิจารณ์ขึ้นมาตั้งแต่ทศวรรษ 2510 กระทั่งทุกวันนี้ การวิจารณ์วรรณกรรมกลายเป็นส่วนหนึ่งที่จะขาดเสียไม่ได้สำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์ เพราะนอกจากจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการ “กรอง” หนังสือที่ผลิตออกมามากมายในแต่ละวันแล้ว ยังเป็นการหยิบยื่น “เครื่องมือในการอ่าน” หรือ “วิธีการอ่านที่หลากหลาย” ให้แก่สังคมด้วย

  ดังกล่าวแล้วว่าในการวิจารณ์ยุคแรก ๆ นักวิจารณ์ยังคงใช้หลักอัตตวิจารณ์เป็นหลัก กระทั่งเมื่อการเรียนการสอนวรรณกรรมหยั่งรากฝังลึกมากขึ้น แนวคิดเชิงทฤษฎีก็เข้ามามีบทบาท โดยเฉพาะช่วงทศวรรษ 2510 ถึงต้นทศวรรษ 2520 นั้น การวิจารณ์ในเชิงการเมืองและสังคมได้รับความนิยมอย่างสูง ส่งผลให้เกิดงานวิชาการวรรณกรรมแนวนี้ขึ้นจำนวนมาก อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายทศวรรษ แนวคิดนี้เริ่มเสื่อมลง พร้อมๆ กับการเกิดขึ้นของการวิจารณ์แนวใหม่ (New criticism) ที่ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ตัวบทอย่างเข้มข้น แนวคิดนี้มุ่งศึกษาความเข้มข้นเชิงความคิดและปัญญาที่วรรณกรรมสะท้อนออกมา อันอาจส่งผลย้อนกลับไปสู่ผู้อ่าน ตลอดจนให้ความสำคัญกับการสร้างความสมจริง ผ่านการวางองค์ประกอบในวรรณกรรม

  การวิจารณ์แนวใหม่ก่อให้เกิดผลงานวิชาการ วิทยานิพนธ์ ตลอดจนงานวิจารณ์ที่สำคัญหลายต่อหลายเรื่อง เพราะเป็นแนวการวิจารณ์ที่สำคัญและได้รับการส่งเสริมในมหาวิทยาลัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ดี ในบรรยากาศเช่นนี้ แนวคิดการวิจารณ์แนวโครงสร้าง หลังโครงสร้าง และแนวรื้อสร้าง ซึ่งสองแนวหลังอาจเรียกได้ว่าเป็น แนวหลังสมัยใหม่ (Post modern) ก็เผยแพร่เข้ามาและสร้างความแปลกใหม่ให้แก่การอ่านวรรณกรรมในช่วงต้นทศวรรษ 2530 จนก่อตัวขึ้นเป็นกระแสความสนใจของนักอ่าน นักเขียน อาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาทีละน้อย และกลายมาเป็นแนวคิดที่สำคัญในการศึกษาวรรณกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยในทุกวันนี้

  ในกระแสของประวัติศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น จึงน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการระดมความคิดเพื่อศึกษาพัฒนาการ และบทบาทของแนวคิดทฤษฎีการวิจารณ์ ที่ส่งผลอย่างยิ่งต่อวงการวรรณกรรมของไทย ในโอกาสครบรอบ 80 ปีจึงสมควรจัดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สนใจได้มีโอกาสค้นคว้าและทำความเข้าใจในงานวิจารณ์วรรณกรรมของไทยต่อไป

  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์ไทย
  2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานของนักวิจารณ์วรรณกรรมไทยแก่ผู้สนใจ
  3. เพื่อส่งเสริมให้สังคมรู้จักวรรณกรรมวิจารณ์ไทยมากขึ้น

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ได้ผลงานวิชาการของนักวิชาการ/นักวิจารณ์ที่สนใจศึกษางานวรรณกรรมวิจารณ์ไทย
  2. ได้เห็นพัฒนาการของงานวิจารณ์วรรณกรรมไทยตั้งแต่ยุคบุกเบิกถึงปัจจุบัน
  3. เป็นแนวทางในการศึกษาวรรณกรรมวิจารณ์ไทยต่อไป
  4. เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลา -นครินทร์ ครบรอบ 40 ปี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีความเข้มแข็งทางวิชาการด้านภาษาไทย โดยเฉพาะวรรณกรรมวิจารณ์

  กำหนดจัดงาน             

  1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2551

  สถานที่จัดงาน            

  ณ ห้องประชุม โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง

  ค่าลงทะเบียน

  อาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป
  คนละ       1,000 บาท
  นิสิตนักศึกษา คนละ             500 บาท
  (ค่าใช้จ่ายเบิกได้ตามระเบียบราชการ)

  ผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมค่าลงทะเบียน ไปยัง
  คุณนงเยาว์ สุจริต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000

  ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2551
  หรือโทร/โทรสาร       073-338064
  หรือ 086-3186147 (อ.ดร.วิมลมาศ ปฤชากุล)
        081-6902026 (อ.เชิดชัย อุดมพันธ์)

  กำหนดการประชุม

  8 ทศวรรษวรรณกรรมวิจารณ์ไทย
  โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  1 สิงหาคม พ.ศ. 2551

  08.00-08.30 น      ลงทะเบียน
  08.30-08.45 น.
  พิธีเปิดการประชุม โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  08.45-09.40 น.
  ปาฐกถาเปิดงาน
  โดย รศ.ดร.ดวงมน จิตร์จำนงค์ เมธีวิจัยอาวุโส
  09.40- 09.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง
  09.50 - 12.30 น.

  การอภิปรายเรื่อง “พัฒนาการของวรรณกรรมวิจารณ์ไทย: จากวรรณกรรมวิจารณ์แนวใหม่ (New Criticism) สู่แนวหลังสมัยใหม่ (Post modernism)”
  วิทยากร      ศ.ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
  รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
  ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์
  ผู้ดำเนินรายการ      ดร. วีระวัฒน์ อินทรพร

  12.30 - 13.15 น พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.15 -15.00 น.            

  การอภิปรายเรื่อง “พัฒนาการของวรรณกรรมวิจารณ์ไทย: จากวรรณกรรมวิจารณ์แนวใหม่ (New Criticism) สู่แนวหลังสมัยใหม่ (Post modernism)” (ต่อ)
  วิทยากร      อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง
  ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
  รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ
  ผู้ดำเนินรายการ      อาจารย์เชิดชัย อุดมพันธ์
  15.00-15.15 น.       พักรับประทานอาหารว่าง
  15.00-15.15 น.      ประชุมกลุ่มย่อย : ระดมความคิด/แลกเปลี่ยนทรรศนะ

  กลุ่มที่ 1 รศ.ดร.ดวงมน จิตร์จำนงค์, ผศ.ธัญญา สังขพันธานนท์
  นำแลกเปลี่ยน

  กลุ่มที่ 2 รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ, ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
         นำแลกเปลี่ยน

  กลุ่มที่ 3 รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์, ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์      
  นำแลกเปลี่ยน

  กลุ่มที่ 4 ศ.ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, อ.ชมัยภร แสงกระจ่าง
  นำแลกเปลี่ยน
  19.00-21.00 น.            สนทนาใน “สภากาแฟ” กับ นักเขียนและนักวิจารณ์  2 สิงหาคม พ.ศ.2551
  08.30-12.00 น.      

  เสวนาเรื่อง “วรรณกรรมวิจารณ์กับพัฒนาการของงานเขียน ?”
  วิทยากร คุณชาติ กอบจิตติ
        คุณไพฑูรย์ ธัญญา
  คุณมนตรี ศรียงค์
  คุณจรูญ หยูทอง
  12.00-13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

  13.00-14.00 น.       ปาฐกถาปิดการประชุม โดย ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ

  *****************  เปิดอ่าน 2609
  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย | ศูนย์ช่วยเหลือ | ติดต่อสมาคมฯ | ข้อตกลงในการใช้งาน
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย    |   version 1.0 designed and powered by wekluay graphic design