สมาชิกล็อกอินที่นี่
พฤหัสบดี 26 เมษายน 2561
ฟรี !! สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน | ล็อกอิน
home หน้าแรก about เกี่ยวกับสมาคมฯ column คอลัมน์ news ข่าว webboard เว็บบอร์ด writers นักเขียน gallery แกลเลอรี่ member มุมสมาชิก links ลิงค์ contact ติดต่อ

คอลัมน์
297 คอลัมน์ ดูทั้งหมด >>

งานเสวนานักเขียน 4 ภูมิภาค

ข่าวและกิจกรรม
ข่าวสมาคมนักเขียน
‘เพชรพระอุมา – พรานไพรสุภาพบุรุษ’ ลึกจาก ‘พนมเทียน’ ในโลกนักอ่าน บ้านนักเขียน (17 Dec 2011)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การประกวดเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ ๑๗ (ปี ๒๕๕๖) (12 Dec 2012)


combangweb
lush indie magazine
on open
e-bke
นาครมีเดีย
 • http://www.praphansarn.com/
  ประพันธ์สาส์น สำนักพิมพ์ ชุมชนวรรณกรรม ทำเนียบนักเขียน
 • http://www.seawrite.com/
  รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
 • http://www.sriburapha.net/
  กองทุนศรีบูรพา ประวัติ ภาพถ่าย และผลงานของกุหลาบ สายประดิษฐ์หรือศรีบูรพา
 • http://www.typhoonbooks.com/
  สำนักหนังสือไต้ฝุ่น สำนักของปราบดา หยุ่น
 • http://www.aldaily.com/
  Arts & Letters Daily
 • http://www.makhampom.net/
  กลุ่มละครมะขามป้อม
 • http://www.sameskybooks.org/
  ฟ้าเดียวกัน
 • http://www.kwanruen.com/
  ขวัญเรือน
 • http://www.chonniyom.co.th/
  ชนนิยม เราทำหนังสือมีชีวิต
 • http://www.thaiwriternetwork.com/
  เครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทย รวมประวัตินักเขียน มีคอลัมน์และงานเขียนใหม่ๆ ให้อ่าน

 • งานมอบรางวัลรพีพร ครั้งที่ ๑
  โพสต์โดย : midorikwa
  begin : 2008-07-13 10:26:52
  end : 2008-07-14 00:00:00

  เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานและทำข่าวงานมอบรางวัลรพีพร  ครั้งที่ ๑ และงาน“คิดถึง เพ็ญศรี-รพีพร”

  เรียน ท่านสื่อมวลชน

  สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการระลึกถึงคุณูปการสองศิลปินแห่งชาติ   “สุวัฒน์ วรดิลก และ เพ็ญศรี พุ่มชูศรี” พร้อมกำหนดการงาน ““คิดถึง “เพ็ญศรี-รพีพร” “ร้องเพลง  เล่นละคร  อ่านบทประพันธ์”

   ด้วยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย   ร่วมกับมูลนิธิรพีพรเพื่อสวัสดิการนักเขียน  และสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย  กำหนดจัดโครงการระลึกถึงคุณูปการสองศิลปินแห่งชาติ   “สุวัฒน์ วรดิลก และ เพ็ญศรี พุ่มชูศรี”  ซึ่งกำหนดให้มีการมอบรางวัลรพีพร ครั้งที่ ๑ อยู่ด้วย  ในวันจันทร์  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  เวลา ๑๖.๐๐ น.-๒๐.๐๐ น. ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ซอยทองหล่อ ความละเอียดปรากฏตามโครงการที่ได้ส่งมาพร้อมนี้
   ในฐานะที่ท่านมีความรักและความผูกพันในศิลปินแห่งชาติทั้งสอง  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานเพื่อระลึกถึงศิลปินแห่งชาติทั้งสองร่วมกัน  ตามกำหนดการที่ได้แนบมาพร้อมนี้
   สมาคมฯ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

        ขอแสดงความนับถือ   
         
                    (นางชมัยภร  แสงกระจ่าง)
              นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

   

  โทร.๐๘๙-๙๘๗๙๙๘๐ นายกสมาคม)
          ๐๒-๙๑๐๙๕๖๕ (ที่ทำการสมาคมฯ)
  โครงการระลึกถึงคุณูปการสองศิลปินแห่งชาติ
        “สุวัฒน์ วรดิลก และ เพ็ญศรี พุ่มชูศรี”  
                                                         สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 
                     ร่วมกับมูลนิธิรพีพรเพื่อสวัสดิการนักเขียน  และสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย
   ------------------------------
  ความเป็นมา
   สุวัฒน์ วรดิลก ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และเพ็ญศรี  พุ่มชูศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล-ขับร้อง) เป็นสองสามี ภรรยา ที่มีคุณูปการแก่วงการวรรณศิลป์และวงการศิลปะการแสดงอย่างล้นเหลือ  ไม่ใช่นับแต่ปี ๒๕๓๔ ที่ได้รับการประกาศเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติพร้อมกัน  หากแต่ปรากฏมีมาก่อนหน้านั้น  นับแต่ก้าวเข้าสู่วงการ  ตราบจนกระทั่งท่านทั้งสองถึงแก่กรรมเมื่อเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  ตามลำดับ 
  หลักการและเหตุผล
   ด้วยเหตุที่ท่านศิลปินแห่งชาติทั้งสองมีคุณูปการแก่ทั้งสองวงการอย่างมาก  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  มูลนิธิรพีพรเพื่อสวัสดิการนักเขียน  และสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย  จึงเห็นสมควรจัดงานเชิดชูเกียรติและระลึกถึงสองศิลปินแห่งชาติ สุวัฒน์ วรดิลก และ เพ็ญศรี พุ่มชูศรี  เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ซาบซึ้งและรำลึกถึงคุณูปการของท่าน  โดยสามองค์กรที่เป็นองค์กรหลักคือ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ซึ่งสุวัฒน์ วรดิลก เป็นผู้ก่อตั้ง  ปัจจุบันมีนางชมัยภร แสงกระจ่าง เป็นนายกสมาคมฯ  มูลนิธิรพีพรเพื่อสวัสดิการนักเขียน  ซึ่งมีนายประยอม ซองทอง  ศิลปินแห่งชาติ  สาขาวรรณศิลป์ เป็นประธาน  และสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ซึ่งมีนายสุเทพ วงศ์กำแหง  ศิลปินแห่งชาติ  สาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล-ขับร้อง) เป็นนายกสมาคมฯ กำหนดร่วมกันจัดงาน 
  วัตถุประสงค์
   ๑.เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของสองศิลปินแห่งชาติ-สุวัฒน์ วรดิลก และ เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
  ๒.เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ระลึกและรับทราบเกียรติประวัติของสองศิลปินแห่งชาติ
  ๓.เพื่อถ่ายทอดผลงานของสองศิลปินแห่งชาติให้คนรุ่นหลังได้รับทราบและสืบทอดต่อไป
  ๔.เพื่อรักษามรดกทางวรรณศิลป์ และคีตศิลป์ จากสองศิลปินแห่งชาติให้ยืนยงยาวนานสืบไป
  การดำเนินงาน
   ๑.จัดให้มีการมอบรางวัล “รพีพร” แด่นักเขียนคุณภาพ และสามารถดำรงศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักเขียนได้อย่างสง่างาม
  ๒.จัดให้มีการจัดงานร้องเพลง  เล่นละคร  อ่านบทกวี : “คิดถึง “เพ็ญศรี-รพีพร”ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม  อันเป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของสุวัฒน์ วรดิลก
  คณะกรรมการจัดงาน
    ที่ปรึกษา
   นายอาจินต์  ปัญจพรรค์ 
   นายสมาน  นภายน (ใหญ่ นภายน)
   ศาสตราจารย์ระพี  สาคริก
   นายสุเทพ  วงศ์กำแหง
   นายฉลวย  ศรีรัตนา
   นายถาวร สุวรรณ
   นางสุกัญญา ชลศึกษ์
   นางจีรวรรณ  วรดิลก พนมยงค์
   นางอติพร สุนทรสนาน
   นายฉัตรชัย  วรดิลก
    คณะกรรมการผู้จัดงาน
   นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย (นางชมัยภร  แสงกระจ่าง)
   ประธานมูลนิธิรพีพรเพื่อสวัสดิการนักเขียน (นายประยอม  ซองทอง)
   นายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย (นายสุเทพ วงศ์กำแหง)
   กรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
   กรรมการมูลนิธิรพีพรแห่งประเทศไทย
   กรรมการสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย  
  กลุ่มเป้าหมาย
   นักอ่าน นักเขียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๐๐-๑๕๐ คน
  วันเวลาและสถานที่จัดงาน
   กำหนดงานมอบรางวัลรพีพร และ งานร้องเพลง เล่นละคร อ่านบทกวี “คิดถึงเพ็ญศรี-รพีพร” ในวันจันทร์ที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  เวลา  ๑๕.๐๐-๒๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสถาบันปรีดี  พนมยงค์ ซอยทองหล่อ กรุงเทพฯ

  ผู้อุปถัมภ์
    สามองค์กรผู้จัดงาน
    ผู้อุปถัมภ์รายการ 
  ผลที่ได้รับ
   ๑.เกียรติคุณของสองศิลปินแห่งชาติ ได้รับการเผยแพร่
  ๒.คนรุ่นหลังได้รับทราบเกียรติประวัติของสองศิลปินแห่งชาติ
  ๓.ผลงานของสองศิลปินแห่งชาติได้รับการถ่ายทอด 
  ๔.มรดกทางวรรณศิลป์และคีตศิลป์ของสองศิลปินแห่งชาติ  ได้รับการอนุรักษ์


       ---------------
    

   


  โครงการระลึกถึงคุณูปการสองศิลปินแห่งชาติ
            “สุวัฒน์ วรดิลก และ เพ็ญศรี พุ่มชูศรี”
  มอบรางวัล “รพีพร” ครั้งที่ ๑ และงาน “คิดถึง “เพ็ญศรี-รพีพร” “ร้องเพลง  เล่นละคร  อ่านบทประพันธ์”
     มูลนิธิรพีพรเพื่อสวัสดิการนักเขียน  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย
  วันจันทร์ที่ ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๑
     ณ สถาบันปรีดี  พนมยงค์  ซอยทองหล่อ
      -----------------
  ๑๖.๐๐ น ลงทะเบียน
  ๑๖.๓๐ น. วีดีทัศน์ “คิดถึงเพ็ญศรี-รพีพร”
  นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย(นางชมัยภร  แสงกระจ่าง)กล่าวต้อนรับ
  และมอบพวงมาลัยแด่ ประธานในพิธี (นายอาจินต์ ปัญจพรรค์)
  ๑๗.๐๐ น. มอบรางวัลรพีพร
    นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย(นางชมัยภร แสงกระจ่าง)แถลงความเป็นมา
    ประธานมูลนิธิรพีพร(นายประยอม  ซองทอง)ประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัล
    เรียนเชิญประธานในพิธี ( นายอาจินต์  ปัญจพรรค์)มอบรางวัล และกล่าวแสดงความยินดี 
  ๑๗.๓๐ น. เชิญนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย (นายสุเทพ วงศ์กำแหง)กล่าวนำความคิดถึง 
    อ่านบทกวีระลึก “เพ็ญศรี-รพีพร”-เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์
  สายฝน-จินตนา สุขสถิตย์
  โพระดก-อุไรวรรณ  ทรงงาม
  พ่อพระในดวงใจ-ศรวณีย์  โพธิเทศ
    เล่นละคร-ชีวิตรักสองพี่-ประยอม  ซองทอง
      คนจะรักกัน-คณิตา จิตเจริญ
      ยาใจยาจก-โฉมฉาย  อรุณฉาน
  มนต์รักนวลจันทร์-สุเทพ วงศ์กำแหง-โฉมฉาย  อรุณฉาน
  ฝากรัก-จิตติมา  เจือใจ
    อ่านบทประพันธ์ “รพีพร”-บูรพา  อารัมภีร
  ศกุนตลา-ญาดา อารัมภีร
      วิหคเหิรลม-จรรยา  สดแจ่มศรี    
  ม่านไทรย้อย-ทิพวรรณ  ปิ่นภิบาล
    อ่านบทประพันธ์ “รพีพร”- 
      สวรรค์มืด-พรเทพ  เทพรัตน์
      ฟ้าคลุ้มฝน-ยงยุทธ  พงศ์เสาวภาคย์
      หนามชีวิต-อุมาพร  บัวผึ้ง
      ป่าลั่น-ชาลี  อินทรวิจิตร  นำร้องหมู่
       ฯลฯ
     


  เปิดอ่าน 2345
  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย | ศูนย์ช่วยเหลือ | ติดต่อสมาคมฯ | ข้อตกลงในการใช้งาน
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย    |   version 1.0 designed and powered by wekluay graphic design