สมาชิกล็อกอินที่นี่
เสาร์ 24 มีนาคม 2561
ฟรี !! สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน | ล็อกอิน
home หน้าแรก about เกี่ยวกับสมาคมฯ column คอลัมน์ news ข่าว webboard เว็บบอร์ด writers นักเขียน gallery แกลเลอรี่ member มุมสมาชิก links ลิงค์ contact ติดต่อ

คอลัมน์
297 คอลัมน์ ดูทั้งหมด >>

งานเสวนานักเขียน 4 ภูมิภาค

ข่าวและกิจกรรม
ข่าวสมาคมนักเขียน
‘เพชรพระอุมา – พรานไพรสุภาพบุรุษ’ ลึกจาก ‘พนมเทียน’ ในโลกนักอ่าน บ้านนักเขียน (17 Dec 2011)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การประกวดเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ ๑๗ (ปี ๒๕๕๖) (12 Dec 2012)


combangweb
lush indie magazine
on open
e-bke
นาครมีเดีย
 • http://www.bangkokbiznews.com/jud/sat/
  เสาร์สวัสดี
 • http://www.midnightuniv.org/
  มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
 • http://www.akaraonline.com
  อักขระบันเทิง
 • http://www.rd-bookclub.com/
  รหัสคดี สำนักพิมพ์ที่พิมพ์เรื่องแนวรหัสคดี
 • http://www.winbookclub.com/
  วินทร์ เลียววาริณ
 • http://www.chonniyom.co.th/
  ชนนิยม เราทำหนังสือมีชีวิต
 • http://www.magichappen.com/
  มหัศจรรย์แห่งหินบำบัด จุฑามาศ ณ สงขลา
 • http://www.aldaily.com/
  Arts & Letters Daily
 • http://www.kledthaishopping.com/
  ร้านหนังสือเคล็ดไทย สั่งซื้อหนังสือออนไลน์
 • http://www.sakulthai.com/
  สกุลไทย

 • ประวัติและทำเนียบรางวัลนราธิป
  โพสต์โดย : mataree
  2008-02-08 20:24:32

  “เรียนรู้จากผู้มาก่อน”
  จากนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

   การมอบรางวัลนราธิปของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยผ่านมาเป็นปีที่ ๗ แล้ว   ชื่อเสียงของรางวัลในแวดวงวรรณกรรม เป็นที่รู้จักกันดีพอสมควร    สมาคมฯยังยึดมั่นในการมุ่งประกาศเกียรติและให้กำลังใจนักเขียนอาวุโส  และเชื่อมั่นเสมอว่า  การได้อ่านผลงานที่ผ่านมาในอดีตของท่านนักเขียนอาวุโส  การได้เห็นได้พบได้ รู้จักและสนทนากับท่านนักเขียนอาวุโส  ถือเป็นการ “เรียนรู้จากผู้มาก่อน”ที่เป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลังอย่างมหัศจรรย์  หรือแม้เพียงแค่อ่านประวัติของท่านนักเขียนอาวุโส  ก็ผ่านถึงระดับอิ่มใจ และได้รับประสบการณ์ชีวิตได้ด้วย


   นักเขียนผู้ได้รับรางวัลนราธิปในปีนี้มีความหลากหลาย  แต่ละท่านต่างมีลักษณะเฉพาะตัวที่จะนำเสนอสารผ่านตัวอักษรให้สังคมแตกต่างกันไป   ดิฉันอ่านประวัติ  และตัวอย่างผลงานของท่านด้วยความปลาบปลื้ม  ซาบซึ้งใจที่โลกนี้มีตัวอักษร  เก็บเอาประสบการณ์ชีวิตเหล่านั้นไว้ให้เราได้สัมผัสกันจนทุกวันนี้    


    โดยเนื้อแท้แล้วเกียรติคุณของนักเขียนรางวัลนราธิปทั้ง ๑๔ ท่าน ได้ปรากฏและประจักษ์แก่สังคมมาโดยตลอด  การจัดงานมอบรางวัลนราธิป  ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๑ ของสมาคมฯครั้งนี้  เป็นเพียงพิธีการหนึ่งที่จะเผยแพร่เกียรติคุณของท่านให้ปรากฏอีกครั้งหนึ่ง
  ดิฉันขอกราบขอบพระคุณนักเขียนรางวัลนราธิปทั้ง ๑๔ ท่านที่กรุณาแก่นักเขียนรุ่นน้อง  และรับการประกาศเกียรติของสมาคมฯครั้งนี้   และขอเรียนเชิญนักเขียนรุ่นน้องร่วม “เรียนรู้จากผู้มาก่อน” ร่วมกัน 
   สมาคมฯขอขอบคุณ “ผู้มาก่อน” ทุกคน

  นางชมัยภร  แสงกระจ่าง
  นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

  คำประกาศเกียรติรางวัลนราธิป  ประจำปี ๒๕๕๐

   รางวัลนราธิป  ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๔  อันเป็นปีที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยก่อตั้งครบ ๓๐ ปี ประจวบกับในปี ๒๕๔๔ เดียวกันนี้ เป็นปีครบรอบ ๑๑๐ พรรษาของศาสตราจารย์พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (๒๔๓๕-๒๕๑๙) และครบรอบ ๑๐ ปีที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศยกย่องให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  โดยนายประภัสสร  เสวิกุล เป็นนายกสมาคมฯ จึงดำริให้มีรางวัลนราธิปขึ้น  ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของท่านผู้หญิง หม่อมราชวงศ์วิวรรณ เศรษฐบุตร ทายาทของพระองค์ในการเชิญพระนาม “นราธิป”มาเป็นชื่อรางวัล
   รางวัลนราธิปมอบให้นักเขียน  นักหนังสือพิมพ์  กวี นักแปล และบรรณาธิการอาวุโสที่สร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน และผลงานเป็นที่ยกย่องอย่างกว้างขวาง


   ในปี ๒๕๕๐  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย   ขอประกาศเกียรติให้นักเขียนและหรือบรรณาธิการอาวุโส  ดังต่อไปนี้  เป็นผู้ได้รับรางวัลนราธิป


   ๑.นายกมลพันธ์ สันติธาดา
   ๒.ศาสตราจารย์คุณหญิงกุหลาบ   มัลลิกะมาส
   ๓.นางจินดา ศิริมานนท์
   ๔.นายดอกดิน  กัญญามาลย์
   ๕.นายเดโช  บุญชูช่วย
   ๖.หม่อมดุษฎี  บริพัตร ณ อยุธยา
   ๗.ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์
   ๘.นายนพพร บุณยฤทธิ์
   ๙.ศาสตราจารย์ประเสริฐ  ณ นคร
   ๑๐.นายพยงค์  มุกดา
   ๑๑.ศาสตราจารย์กิตติคุณระวี  ภาวิไล
   ๑๒.นางสมสุข  กัลย์จาฤก
   ๑๓.นายสุนทร  จันทรัมพร
   ๑๔.นายอาจินต์ ปัญจพรรค์
   สมาคม ฯ ซาบซึ้งในความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้มาก่อน   และขอประกาศเกียรติให้ทราบโดยทั่วกัน

  นางชมัยภร  แสงกระจ่าง
  นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
  ๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑

   

  ทำเนียบผู้ได้รับรางวัลนราธิป

   นับตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๔  ตราบปัจจุบัน มีผู้ได้รับรางวัลนราธิป ดังทำเนียบรายนามต่อไปนี้


   พ.ศ.๒๕๔๔


   ๑.นายกรุณา  กุศลาสัย 
   ๒.นายจิตต์  ไตรปิ่น (จ.ไตรปิ่น)
   ๓.นางชนิด สายประดิษฐ์ (จูเลียต)
   ๔.นายชาลี  เอี่ยมกระสินธุ์
   ๕.แพทย์หญิงโชติศรี ท่าราบ (เนือง,จิ๋ว  บางซื่อ)
   ๖.คุณนิลวรรณ  ปิ่นทอง
   ๗.นางประคิณ  ชุมสาย ณ อยุธยา(นิด นรารักษ์,อุชเชนี)
   ๘.นายประหยัด  ศ.นาคะนาท (นายรำคาญ)
   ๙.นางเรืองอุไร กุศลาสัย
   ๑๐.นายศักดิชัย  บำรุงพงศ์(เสนีย์  เสาวพงศ์)
   ๑๑.นายศรี  ชัยพฤกษ์(อรชร)
   ๑๒.นางสลวย โรจนสโรช (ส.คุปตาภา)
   ๑๓.หม่อมเจ้าหญิงสวาสดิ์วัฒโนดม  ประวิตร(ดวงดาว)
   ๑๔.นายเสาว์ บุญเสนอ (ส.บุญเสนอ)


  พ.ศ.๒๕๔๕


   ๑.สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
   ๒.นางจันทร์แจ่ม บุนนาค (ตุลจันทร์)
   ๓.ศาสตราจารย์ฐะปะนีย์ นาครทรรพ
   ๔.พลตรีถาวร  ช่วยประสิทธิ์
   ๕.นางนงไฉน  ปริญญาธวัช (กาญจนา  นาคนันทน์)
   ๖.นายบุศย์ สิมะเสถียร
   ๗.นายประกาศ วัชราภรณ์
   ๘.นางสมพ้อง ศิริวงศ์ (แข ณ วังน้อย)
   ๙.ศาสตราจารย์ พลเรือตรี สมภพ ภิรมย์
   ๑๐.นางสมศรี สุกมลนันทน์
   ๑๑.นายสรรพสิริ วิริยะศิริ
   ๑๒.นายสละ ลิขิตกุล
   ๑๓.นายสุรพงษ์  บุนนาค
   ๑๔.ศาสตราจารย์นายแพทย์เสนอ  อินทรสุขศรี  
   ๑๕.นายอาจิณ จันทรัมพร


  พ.ศ. ๒๕๔๖


   ๑.นางชอุ่ม ปัญจพรรค์
   ๒.นายธนู ปิยะรัตน์ (สิงหเทพ)
   ๓.หม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์
   ๔.นายไพศาล มาลาพันธุ์ (ไสว มาลยเวช)
   ๕.หม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย
   ๖.คุณหญิงแม้นมาส  ชวลิต
   ๗.อุบาสิกาคุณรัญจวน  อินทรกำแหง
   ๘.นายสรศัลย์ แพ่งสภา
   ๙.นายสุวัฒน์ วรดิลก
   ๑๐.พลอากาศเอกหะริน  หงสกุล


  พ.ศ.๒๕๔๗


   ๑.นายชิต กันภัย
   ๒.ศาสตราจารย์คุณหญิงเต็มสิริ  บุณยสิงห์
   ๓.นายผ่อง พันธุโรทัย (รพินทร์  พันธุโรทัย)
   ๔.ศาสราจารย์ระพี  สาคริก
   ๕.คุณหญิงศรีนาถ  สุริยะ
   ๖.ศาสตราจารย์กิตติคุณสุทธิลักษณ์  อำพันวงศ์ (สุทธินี)
   ๗.นางสังวรณ์ ไกรฤกษ์


  พ.ศ.๒๕๔๘


   ๑.คุณหญิงสุรีพันธุ์ มณีวัต (นิตยา นาฏยะสุนทร)
   ๒.นายชาลี  อินทรวิจิตร
   ๓.นายชัยเจริญ  ดวงพัตรา
   ๔.นายฉลอง  ธาราพันธุ์
   ๕.นายสังคีต  จันทนะโพธิ
   ๖.นางสุคนธ์ จันทรางศุ (แกมกาญจน์ ศุภวรรณ)
   ๗.นายสมาน (ใหญ่) นภายน
   ๘.นายสุริยา  นวลศรี


  พ.ศ.๒๕๔๙


   ๑.นายเกียรติพงศ์  กาญจนภี(สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์)
   ๒.นายจำเนียร  สรฉัตร
   ๓.ม.ล.จิตติ นพวงศ์
   ๔.ม.ล.จินตนา นพวงศ์ (จินตะหรา สราญจิตต์)
   ๕.นายแพทย์เฉก ธนะสิริ
   ๖.นายชัยยะ ปั้นสุวรรณ
   ๗.นายทองใบ  ทองเปาด์
   ๘.นายถาวร  สุวรรณ
   ๙.นายไพฑูรย์  สุนทร
   ๑๐.นายวิชัย สนธิชัย
   ๑๑.นายวาทิน  ปิ่นเฉลียว
   ๑๒.นายสมบูรณ์ วรพงษ์
   ๑๓.นายสาทิส  อินทรกำแหง
   ๑๔. นายอังคาร  กัลยาณพงศ์
   ๑๕.นายอัตถ์  พึ่งประยูร

  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย | ศูนย์ช่วยเหลือ | ติดต่อสมาคมฯ | ข้อตกลงในการใช้งาน
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย    |   version 1.0 designed and powered by wekluay graphic design