สมาชิกล็อกอินที่นี่
พฤหัสบดี 26 เมษายน 2561
ฟรี !! สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน | ล็อกอิน
home หน้าแรก about เกี่ยวกับสมาคมฯ column คอลัมน์ news ข่าว webboard เว็บบอร์ด writers นักเขียน gallery แกลเลอรี่ member มุมสมาชิก links ลิงค์ contact ติดต่อ

คอลัมน์
297 คอลัมน์ ดูทั้งหมด >>

งานเสวนานักเขียน 4 ภูมิภาค

ข่าวและกิจกรรม
ข่าวสมาคมนักเขียน
‘เพชรพระอุมา – พรานไพรสุภาพบุรุษ’ ลึกจาก ‘พนมเทียน’ ในโลกนักอ่าน บ้านนักเขียน (17 Dec 2011)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การประกวดเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ ๑๗ (ปี ๒๕๕๖) (12 Dec 2012)


combangweb
lush indie magazine
on open
e-bke
นาครมีเดีย
 • http://www.thaipoet.net/
  สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
 • http://www.napetch.com/
  ณ เพชร สำนักพิมพ์ / เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
 • http://www.seawrite.com/
  รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
 • http://www.combangweb.com/
  สำนักพิมพ์คมบาง พิมพ์งานวรรณกรรม นวนิยาย เรื่องสั้น วรรณกรรมคลาสสิค งานเขียนของชมัยภร แสงกระจ่าง มีแกลเลอรี่ เว็บบอร์ดพูดคุยและคอลัมน์ดีๆ น่าอ่าน
 • http://www.khaofang.com/
  ข้าวฟ่างสำนักพิมพ์
 • http://www.kledthaishopping.com/
  ร้านหนังสือเคล็ดไทย สั่งซื้อหนังสือออนไลน์
 • http://www.chonniyom.co.th/
  ชนนิยม เราทำหนังสือมีชีวิต
 • http://www.bangkokbiznews.com/jud/wan/
  จุดประกายวรรณกรรม
 • http://www.sameskybooks.org/
  ฟ้าเดียวกัน
 • http://www.aldaily.com/
  Arts & Letters Daily

 • การประกวดวรรณกรรมของ คณะกรรมการมูลนิธิสุภาว์ เทวกุล ฯ (ครั้งที่ ๑๙) ประจำปี ๒๕๕๘
  โพสต์โดย : suisia
  2015-02-20 02:38:04

  การประกวดวรรณกรรมของ คณะกรรมการมูลนิธิสุภาว์ เทวกุล ฯ (ครั้งที่ ๑๙)  ประจำปี ๒๕๕๘

  ด้วยคณะกรรมการมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการพิจารณาส่งเสริมงานประพันธ์และนักประพันธ์ไทยให้เจริญก้าวหน้า ได้เห็นสมควรให้มีการประกวดวรรณกรรมเพื่อการรับรางวัลสุภาว์เทวกุล ฯ  ประจำปี ๒๕๕๘   (ครั้งที่ ๑๙) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  ๑.ประเภทและเนื้อหาของงาน  
  เป็นเรื่องสั้นขนาดสั้น ความยาวประมาณ ๓ หน้ากระดาษ เอสี่ ขนาดตัวพิมพ์ ๑๖ พ็อยท์  โดยมีเนื้อหาสะท้อนปัญหาในสังคมไทยที่ต้องเร่งแก้ไข อาทิ เรื่องราวของความเหลื่อมล้ำในสังคม หรือชีวิตของคนด้อยโอกาส เป็นต้น

  ๒.คุณสมบัติของงานและผู้เขียน
  ๒.๑ เขียนเป็นภาษาไทย
  ๒.๒ สร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่แปล-แปลงจากงานเขียนของผู้อื่น กรณีที่มีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น  มูลนิธิฯจะดำเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทันที
  ๒.๓ เป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยเผยแพร่ (ทั้งหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารใด ๆ และออนไลน์)หรือรวมเล่มมาก่อน และระหว่างที่เสนอเข้าพิจารณารับรางวัลห้ามส่งให้นิตยสาร หนังสือพิมพ์หรือสำนักพิมพ์เพื่อการตีพิมพ์
  ๒.๔  ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในวันส่งงานเข้าพิจารณารับรางวัล     
  ๒.๕  ผู้เขียนคนหนึ่งมีสิทธิ์ส่งได้ไม่เกิน  ๓ เรื่อง
  ๒.๖  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

  ๓.เกณฑ์การส่ง
  ๓.๑  พิมพ์หน้าเดียว  
  ๓.๒  ผู้เขียนต้องทำสำเนาเก็บไว้เอง  มูลนิธิฯไม่ส่งต้นฉบับคืน
  ๓.๓  กรุณาใส่ชื่อจริง  นามสกุลพร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  และเบอร์โทรศัพท์(ถ้ามี)ไว้ในต้นฉบับด้วย
  ๓.๔  ส่งโดยตรงที่   มูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ๓๑ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี ๓๓ บางซื่อ กท.๑๐๘๐๐   (ติดต่อ ๐๒-๙๑๐๙๕๖๕) ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ คณะกรรมการจะนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

  ๔. รางวัล
  ให้มีรางวัลเข้ารอบทั้งหมด ๒๕ รางวัล  ได้รับเงินรางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ และรางวัลพิเศษ ดังนี้
  - รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่จากมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ  พร้อมปากกาจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ พร้อมปากกาจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ พร้อมปากกาจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย   

  ๕. ผู้อนุเคราะห์
   มูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ ได้รับการอุปถัมภ์เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ดังนี้
  ๑.มูลนิธิสุภาว์ เทวกุล ฯ และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นางสุกัญญา ชลศึกษ์ และนางชมัยภร บางคมบาง)
  ๒.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  ๓.สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
  ๔.บริษัทนานมีบุ๊คส์   

  ๕. กำหนดเวลา
  ปิดรับเรื่องที่จะส่งเข้าพิจารณารับรางวัล  วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
  ประกาศผลการตัดสินและรับรางวัล ในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘
  เปิดตัวหนังสือในงาน มหกรรมหนังสือแห่งชาติ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
        
  ผลงานที่ได้รับรางวัล มูลนิธิฯ  ขอลิขสิทธิ์จัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกภายในกำหนดเวลา ๓  ปี โดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์รับเป็นผู้จัดพิมพ์ และผู้ประพันธ์จะได้รับผลตอบแทนตามหลักการค่าลิขสิทธิ์วรรณกรรมพิมพ์รวมเล่มโดยทั่วไปด้วย

  นางสุกัญญา  ชลศึกษ์
  ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ        


  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย | ศูนย์ช่วยเหลือ | ติดต่อสมาคมฯ | ข้อตกลงในการใช้งาน
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย    |   version 1.0 designed and powered by wekluay graphic design