สมาชิกล็อกอินที่นี่
พุธ 25 เมษายน 2561
ฟรี !! สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน | ล็อกอิน
home หน้าแรก about เกี่ยวกับสมาคมฯ column คอลัมน์ news ข่าว webboard เว็บบอร์ด writers นักเขียน gallery แกลเลอรี่ member มุมสมาชิก links ลิงค์ contact ติดต่อ

คอลัมน์
297 คอลัมน์ ดูทั้งหมด >>

งานเสวนานักเขียน 4 ภูมิภาค

ข่าวและกิจกรรม
ข่าวสมาคมนักเขียน
‘เพชรพระอุมา – พรานไพรสุภาพบุรุษ’ ลึกจาก ‘พนมเทียน’ ในโลกนักอ่าน บ้านนักเขียน (17 Dec 2011)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การประกวดเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ ๑๗ (ปี ๒๕๕๖) (12 Dec 2012)


combangweb
lush indie magazine
on open
e-bke
นาครมีเดีย
 • http://www.sakulthai.com/
  สกุลไทย
 • http://www.si-am.com/
  si-am.com art space
 • http://www.bangkokbiznews.com/jud/sat/
  เสาร์สวัสดี
 • http://www.winbookclub.com/
  วินทร์ เลียววาริณ
 • http://www.kwanruen.com/
  ขวัญเรือน
 • http://www.thaiwriter.net/
  ไทยไรเตอร์ ชุมชนวรรณกรรม
 • http://www.tuneingarden.com/
  'รงค์ วงษ์สวรรค์
 • http://www.sti.chula.ac.th/
  สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • http://www.sriburapha.net/
  กองทุนศรีบูรพา ประวัติ ภาพถ่าย และผลงานของกุหลาบ สายประดิษฐ์หรือศรีบูรพา
 • http://www.thaipoet.net/
  สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

 • คำประกาศเกียรติรางวัลนราธิป ประจำปี ๒๕๕๗
  โพสต์โดย : suisia
  2014-12-12 04:51:21

  คำประกาศเกียรติรางวัลนราธิป  ประจำปี ๒๕๕๗

  รางวัลนราธิปถือกำเนิดขึ้นใน พ.ศ.๒๕๔๔ อันเป็นปีที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งครบ ๓๐ ปี ประจวบกับในปี ๒๕๔๔ เดียวกันนี้ เป็นปีครบรอบ ๑๑๐ พรรษาของศาสตราจารย์พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (๒๔๓๕-๒๕๑๙) และครบรอบ ๑๐ ปีที่ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศยกย่องให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดย นายประภัสสร เสวิกุล เป็นนายกสมาคมฯ จึงดำริให้มีรางวัลนราธิปขึ้น ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ ท่านผู้หญิง หม่อมราชวงศ์วิวรรณ เศรษฐบุตร ทายาทของพระองค์ในการเชิญพระนาม “นราธิป” มาเป็นชื่อรางวัล

  พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ หรือที่นักเขียนเรียกท่านว่า “พระองค์วรรณ” ได้ทรงเป็นหลักสำคัญให้กับคนรุ่นใหม่ ความคิดทั้งด้านวรรณกรรม การทูต การปกครอง ได้รับการยอมทั้งในประเทศและนานาประเทศ ท่านเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ประชาชาติ ที่ได้ตีพิมพ์พระนิพนธ์ “วิทยาวรรณกรรม” ซึ่งสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยได้จัดพิมพ์รวมเล่มขึ้น  พระองค์ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานผู้แทนทูตไทยในการเจรจาเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศอินโดจีนของฝรั่งเศส  และเป็นบุคคลสำคัญในการเจรจาให้ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ด้วยพระปรีชาดังที่กล่าวมา เมื่อคราวครบชาตกาล ๑๐๐ ปี ยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้พระองค์วรรณเป็นบุคคลสำคัญผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมของโลก

  การเชิดชูพระองค์โดยการเชิญพระนาม “นราธิป” มาเป็นชื่อรางวัลนราธิป จึงเป็นการมอบรางวัลให้กับตัวแทนนักเขียนรุ่นครูในยุคนี้ที่ได้บุกเบิกนำความก้าวหน้ามาสู่นักเขียนรุ่นใหม่ นำความเจริญมาสู่สังคมไทย  และหากเราได้นำแนวคิดเรื่องความมีเสรีภาพและการเปิดกว้างของพระองค์วรรณมาเป็นข้อคิด เราย่อมจะสร้างสรรค์วรรณกรรมจากความจริง ความดี ความงามของชาติ ให้รู้จักชาติของเราเองอย่างถ่องแท้ มีความกล้า กล้าท้าทายต่อสิ่งซึ่งไม่ถูกต้องและอัปลักษณ์ คนรุ่นใหม่ที่แท้จริงต้องทำให้วรรณกรรมพัฒนาก้าวหน้าตามยุคสมัย ทำให้มากกว่า “นักเขียนนราธิป” ได้ทำไว้เป็นตัวอย่าง
  รางวัลนราธิปมอบให้นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ กวี นักแปล และ บรรณาธิการอาวุโสที่สร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน และผลงานเป็นที่ยกย่องอย่างกว้างขวาง

  ในปี ๒๕๕๗ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอประกาศเกียรติให้นักเขียน นักแปล นักหนังสือพิมพ์และหรือบรรณาธิการอาวุโส ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ได้รับรางวัลนราธิป 

  - ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์
  - หม่อมราชวงศ์กิติวัฒนา  (ไชยันต์) ปกมนตรี
  - นางเนาวรัตน์  (ทองรมย์) พลเดช 
  - นายประยอม ซองทอง (นามปากกา สุดสงวน, ปรง เจ้าพระยา)
  - นายไพโรจน์ เกษแม่นกิจ (นามปากกา “รจนโรจน์”)  
  - นายโรม บุนนาค
  - นางลออ พิศิษฐสุนทร
  - นายวศิน อินทสระ
  - นายวิสุทธิ์ รอบรู้ (นามปากกา แดน กฤษดา)
  - หม่อมเจ้าหญิงวุฒิเฉลิม วุฒิไชย (นามปากกา วุฒิเฉลิม)
  - นางศรี เกศมณี (นามปปากกา สิริมาดา, พัชราสิรี)
  - พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี
  - พลเอกสายหยุด เกิดผล
  - เรืออากาศตรีสุเทพ วงศ์กำแหง
  - ศาสตรจารย์พิเศษ ดร.อำภา โอตระกูล

  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยซาบซึ้งในความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้มาก่อน และขอประกาศเกียรติให้ทราบทั่วกัน
  นายเจน สงสมพันธุ์
  นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
  ๑๐ ธันวาคม  ๒๕๕๗

  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย | ศูนย์ช่วยเหลือ | ติดต่อสมาคมฯ | ข้อตกลงในการใช้งาน
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย    |   version 1.0 designed and powered by wekluay graphic design