สมาชิกล็อกอินที่นี่
พุธ 25 เมษายน 2561
ฟรี !! สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน | ล็อกอิน
home หน้าแรก about เกี่ยวกับสมาคมฯ column คอลัมน์ news ข่าว webboard เว็บบอร์ด writers นักเขียน gallery แกลเลอรี่ member มุมสมาชิก links ลิงค์ contact ติดต่อ

คอลัมน์
297 คอลัมน์ ดูทั้งหมด >>

งานเสวนานักเขียน 4 ภูมิภาค

ข่าวและกิจกรรม
ข่าวสมาคมนักเขียน
‘เพชรพระอุมา – พรานไพรสุภาพบุรุษ’ ลึกจาก ‘พนมเทียน’ ในโลกนักอ่าน บ้านนักเขียน (17 Dec 2011)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การประกวดเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ ๑๗ (ปี ๒๕๕๖) (12 Dec 2012)


combangweb
lush indie magazine
on open
e-bke
นาครมีเดีย
 • http://www.chonniyom.co.th/
  ชนนิยม เราทำหนังสือมีชีวิต
 • http://www.sriburapha.net/
  กองทุนศรีบูรพา ประวัติ ภาพถ่าย และผลงานของกุหลาบ สายประดิษฐ์หรือศรีบูรพา
 • http://www.sti.chula.ac.th/
  สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • http://www.magichappen.com/
  มหัศจรรย์แห่งหินบำบัด จุฑามาศ ณ สงขลา
 • http://www.thaiwriter.net/
  ไทยไรเตอร์ ชุมชนวรรณกรรม
 • http://www.osotho.com/
  อสท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • http://www.typhoonbooks.com/
  สำนักหนังสือไต้ฝุ่น สำนักของปราบดา หยุ่น
 • http://bookgang.net/
  ก๊วนปาร์ตี้
 • http://www.watcafe.com/
  วรรณวรรธน์ คาเฟ่
 • http://www.kwanruen.com/
  ขวัญเรือน

 • ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่นและผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
  โพสต์โดย : suisia
  2013-07-26 11:02:13

  กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นแบบอย่างให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ทั้งการพูด การเขียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖  มีบุคคลที่ได้รับเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ แบ่งเป็น ๔ ประเภทประกอบด้วย

  ๑. ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ๒ ราย ได้แก่
  ศ.ประภาศรี สีหอำไพ
  ผศ.ดร.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
   
  ๒. ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ๑๐ ราย ชาวไทยที่มีผลงานการสร้างสรรค์ภาษาไทยและสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะ สมและชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
  รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา  
  รศ.จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ  
  รศ.ดร.ชำนาญ รอดเหตุภัย  
  นายบุญเสริม แก้วพรหม
  นางวันเพ็ญ เซ็นตระกูล  
  นายวินิจ รังผึ้ง  
  นายสมเจตนา มุณีโมไนย  
  รศ.ดร.สุปาณี พัดทอง  
  รศ.สุพรรณ ทองคล้อย
  นายสุรินทร์ แปลงประสพโชค

  ๓. ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ๖ ราย ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลงานการสร้างสรรค์ภาษาไทยถิ่นและสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม ได้แก่
  รศ.ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล  
  นายบุญศรี รัตนัง  
  นายประมวล พิมพ์เสน  
  ผศ.ฤดีมน ปรีดีสนิท  
  รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
  นายอนันต์ สิกขาจารย์
   
  ๔. ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ๕ ราย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณูปการต่อวงการภาษาไทยหรือภาษาไทยถิ่น ได้แก่
  รศ.กรรณิการ์ วิมลเกษม
  นายบำเรอ ผ่องอินทรกุล (โน้ต เชิญยิ้ม)
  นายพะนอม แก้วกำเนิด
  รศ.ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์  
  รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง (แม่ชีวิมุตติยา)

  โดยผู้ที่จะได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นทั้ง ๒๓ ราย จะเข้ารับเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่โรงละครแห่งชาติ

  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย | ศูนย์ช่วยเหลือ | ติดต่อสมาคมฯ | ข้อตกลงในการใช้งาน
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย    |   version 1.0 designed and powered by wekluay graphic design