สมาชิกล็อกอินที่นี่
ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ฟรี !! สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน | ล็อกอิน
home หน้าแรก about เกี่ยวกับสมาคมฯ column คอลัมน์ news ข่าว webboard เว็บบอร์ด writers นักเขียน gallery แกลเลอรี่ member มุมสมาชิก links ลิงค์ contact ติดต่อ

คอลัมน์
297 คอลัมน์ ดูทั้งหมด >>

งานเสวนานักเขียน 4 ภูมิภาค

ข่าวและกิจกรรม
ข่าวสมาคมนักเขียน
‘เพชรพระอุมา – พรานไพรสุภาพบุรุษ’ ลึกจาก ‘พนมเทียน’ ในโลกนักอ่าน บ้านนักเขียน (17 Dec 2011)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การประกวดเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ ๑๗ (ปี ๒๕๕๖) (12 Dec 2012)


combangweb
lush indie magazine
on open
e-bke
นาครมีเดีย
 • http://www.forwriter.com/
  เพื่อนักเขียนใหม่ และคนอยากเขียน
 • http://www.thaiwriter.net/
  ไทยไรเตอร์ ชุมชนวรรณกรรม
 • http://www.sameskybooks.org/
  ฟ้าเดียวกัน
 • http://www.sriburapha.net/
  กองทุนศรีบูรพา ประวัติ ภาพถ่าย และผลงานของกุหลาบ สายประดิษฐ์หรือศรีบูรพา
 • http://www.magichappen.com/
  มหัศจรรย์แห่งหินบำบัด จุฑามาศ ณ สงขลา
 • http://www.seawrite.com/
  รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
 • http://www.kwanruen.com/
  ขวัญเรือน
 • http://www.midnightuniv.org/
  มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
 • http://www.kledthaishopping.com/
  ร้านหนังสือเคล็ดไทย สั่งซื้อหนังสือออนไลน์
 • http://www.watcafe.com/
  วรรณวรรธน์ คาเฟ่

 • วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ นักเขียนรางวัลศรีบูรพา ปี 2554
  โพสต์โดย : mataree
  2011-03-05 16:33:20

  ด้วย กองทุนศรีบูรพา” ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรำลึกและเผยแพร่เกียรติประวัติของนายกุหลาบ  สายประดิษฐ์-“ศรีบูรพา” (พ.ศ.๒๔๔๘-๒๕๑๗) นักประชาธิปไตย นักเขียน และนักหนังสือพิมพ์คนสำคัญของไทยและของโลก   เพื่อมอบแก่ศิลปิน นักคิด นักเขียนและนักหนังสือพิมพ์  ผู้มีผลงานอันทรงคุณค่า มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงามและแบบ ฉบับการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยมีเงื่อนไขการพิจารณาดังนี้


  ๑.เป็นนักคิด  นักเขียน นักแปล กวี หรือนักหนังสือพิมพ์ที่มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงามและแบบฉบับการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม และมนุษยชาติมาอย่างต่อเนื่อง  จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน อย่างเช่น “ศรีบูรพา”


   ๒.มีผลงานติดต่อกันมายาวนานไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี และต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน


   ๓.ยังมีชีวิตอยู่


  “กองทุนศรีบูรพา”ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๑ (เว้นพ.ศ.๒๕๓๓ )  มีผู้ได้รับรางวัล  ๒๑ คน ตามลำดับดังนี้ นายศักดิชัย  บำรุงพงศ์ (“เสนีย์ เสาวพงศ์”)(๒๕๓๑), นางสาวอำพัน ไชยวรศิลป์ (“อ.ไชยวรศิลป์”)(๒๕๓๒),  คุณนิลวรรณ  ปิ่นทอง(๒๕๓๔), นายอาจินต์ ปัญจพรรค์(๒๕๓๕),นายสุจิตต์ วงษ์เทศ(๒๕๓๖),นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์(“ส.ศิวรักษ์”)(๒๕๓๗), นายกรุณา กุศลาสัย(๒๕๓๘),นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์(๒๕๓๙),นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี(๒๕๔๐),นายวิทยากร เชียงกูล(๒๕๔๑),นางสุภัทร สวัสดิรักษ์(๒๕๔๒),นายสมชัย กตัญญุตานนท์ (“ชัย ราชวัตร”)(๒๕๔๓),นายเสถียร  จันทิมาธร(๒๕๔๔) ,นายนิธิ เอียวศรีวงศ์(๒๕๔๕),นายธีรยุทธ บุญมี  นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล(๒๕๔๖),นายสมบูรณ์ วรพงษ์(๒๕๔๗),นายสุรชัย จันทิมาธร(๒๕๔๙), นายวัฒน์ วรรลยางกูร(๒๕๕๐)  นายสุทธิชัย  หยุ่น (๒๕๕๑) นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ (๒๕๕๒) พระไพศาล วิสาโล(๒๕๕๓)


   อนึ่ง ในปี ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นปีครบรอบ ๑๐๐ ปีศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) คณะอนุกรรมการฝ่ายรางวัลเกียรติคุณ ในคณะกรรมการจัดงาน ๑๐๐ ปีศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์)ได้ประกาศมอบ “รางวัลเกียรติคุณ ๑๐๐ ปีศรีบูรพา”  ๓ สาขา ให้แก่ นายสุวัฒน์ วรดิลก สาขานักคิด-นักเขียน  นายขรรค์ชัย  บุนปาน สาขานักหนังสือพิมพ์ และศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก สาขานักต่อสู้เพื่อสันติภาพ
  สำหรับปี ๒๕๕๔ นี้ คณะกรรมการ  “กองทุนศรีบูรพา”  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายวันชัย  ตันติวิทยาพิทักษ์ เป็นผู้สมควรได้รับรางวัล  ”ศรีบูรพา”

  อนึ่ง  พิธีมอบ  “รางวัลศรีบูรพา” กำหนดขึ้นพร้อมกับการจัดงาน “วันนักเขียน-๕ พฤษภา” ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔   ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  โดยในวันดังกล่าวได้เรียนเชิญผู้ได้รับรางวัลกล่าวสุนทรกถาด้วย   สำหรับสถานที่จัดงานวันนักเขียนและกำหนดการจัดงานโดยละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 


         ขอแสดงความนับถือ


      (นายประยอม  ซองทอง)
            ประธานคณะกรรมการ “กองทุนศรีบูรพา”

   โทร.๐๘๙-๑๑๔๕๓๕๓(ประยอม-ประธานกองทุน)
           ๐๘๙-๙๘๗๙๙๘๐ (ชมัยภร-กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ)

  ประวัติ
  นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ 
  (Vanchai Tantivitayapitak)
   

  เกิด :   28 มกราคม พ.ศ. 2504
  การศึกษา :  
  2510-2521 ประถมศึกษา-มัธยมตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ
  2522-2526 ปริญญาตรี  สาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษ  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  การทำงาน :  
  2527-2528  กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ
  2528-2531  กองบรรณาธิการนิตยสาร สารคดี
  2531-2532  หัวหน้ากองบรรณาธิการนิตยสาร สารคดี
  2533-2553  บรรณาธิการบริหารนิตยสาร สารคดี
  2554  รองผู้อำนวยการ สถานีโทรทัศน์ ทีวีไทย

  การศึกษาดูงาน :
  2537 ได้รับทุนจาก Asia Foundation ไปศึกษาดูงานการทำสื่อด้านธรรมชาติศึกษา ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาสองเดือน
  2538 เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปปาฐกถาเรื่อง 50 ปีความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  2540 ได้รับทุนจากสถานทูตอังกฤษ ไปศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศอังกฤษเป็นเวลาหนึ่งเดือน
  2541 สอบชิงทุนการศึกษา Chevening Scholarship ของรัฐบาลอังกฤษ เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทได้ แต่ได้สละสิทธิ์ในเวลาต่อมา

  กิจกรรมพิเศษ : 
  2535-2543  เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
  2537-2543 กรรมการตัดสินข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย
  2546-ปัจจุบัน  ประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
  2544-ปัจจุบัน รองประธานมูลนิธิโลกสีเขียว
  2544-ปัจจุบัน คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลลูกโลกสีเขียว
  2545-ปัจจุบัน  คอลัมนิสต์ในหนังสือพิมพ์ มติชน  ใช้นามปากกา “วันชัย ตัน”
  2545-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตัดสินข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
  2546-ปัจจุบัน      อนุกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
  2547   คณะอนุกรรมการ ประเมินผลการเสนอข่าวและรายการต่าง ๆ ของช่อง 9 อสมท.
  2548-ปัจจุบัน คณะกรรมการตัดสินรางวัลหนังสือ “เซเว่นบุ๊คส์อวอร์ด”
  2548-ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม)
  2549  กรรมการตัดสินรางวัลอมตะ
  2550- 2551        กรรมการตัดสินรางวัลหนังสือนายอินทร์
  2550-ปัจจุบัน      รองประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
    
  ผู้บรรยายพิเศษ :
  คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  คณะมัณฑนศิลป์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ผลงานรวมเล่ม :
  ณ ที่ดวงตะวันฉายแสง   (แปลและเรียบเรียง) (2528, 2535, 2536, 2545)
  ชีวิตและความตายของสืบ นาคะเสถียร (2533)
  ก่อนจะไม่มีลมหายใจสำหรับพรุ่งนี้ ( 2536)  ได้รับรางวัลชมเชยประเภทสารคดีจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
  โลกใบเล็ก (2537)
  ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 2459-2542 (2542)
  คนกล้า (2544)
  อ้วนแล้วไง (2545)
  คน เขื่อน น้ำ ป่า กาแล็กซี่ (2546)
  ยียวนก๊วนสี่ขา (2546)  
  ผมซักฟอก  (2547)
  ความจริงที่หายไป จากคลองด่านถึงเชียงดาว (2548)  ได้รับรางวัลชมเชยประเภทสารคดีจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ  และได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 100 เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์ในเมืองไทย
  ผมรวยแล้ว ผมพอแล้ว (2549)
  ไปเที่ยว ไปทำงาน (2549) 
  บันทึกญี่ปุ่น ( 2550)
  บันทึกอียิปต์ (2551)
  เหตุผลของการมีชีวิตอยู่ (2553)
  Notes from the Editor (2553)


  วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ 
   เป็นชาวสีลมโดยกำเนิด เข้าเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ตั้งแต่ชั้น ป. 1 ได้หมายเลขประจำตัว 23937
   จำได้ว่าวันที่สอบเข้าโรงเรียนเกิดป่วยเป็นหัดเยอรมัน แม่ต้องหิ้วข้าวต้มพาไปนั่งทำข้อสอบในหอประชุมสุวรรณสมโภช หอประชุมไม้สักเก่าแก่ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ (ปัจจุบันถูกผู้บริหารชุดใหม่ทุบทิ้งเพื่อสร้างอาคารสูง)
   เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญรวดเดียวจนถึงชั้น ม.ศ. 5   ตอนอยู่ชั้น ป. 7 ก็เริ่มทำกิจกรรมโดยไปช่วยครูประทีป อึ้งทรงธรรม (ซึ่งขณะนั้นยังเรียนหนังสืออยู่ที่วิทยาลัยครูและยังไม่ได้รับรางวัลแมกไซไซ) สอนหนังสือที่สลัมคลองเตย  พอขึ้นชั้น ม.ศ. 1 ก็หนีพ่อแม่ไปค่ายสร้างโรงเรียนของกลุ่มอัสสัมชัญอาสาพัฒนาที่จังหวัดสุรินทร์เป็นเวลาเกือบเดือน และยังได้ร่วมเป็นกองบรรณาธิการของ อัสสัมชัญสาสน์ วารสารรายเดือนของโรงเรียนซึ่งมีพระไพศาล วิสาโล รุ่นพี่อัสสัมชัญเป็นสาราณียกร รวมทั้งเคยพยายามส่งเรื่องไปที่ ชัยพฤกษ์การ์ตูน แต่ก็ไม่เคยได้ตีพิมพ์เลย
   ปี 2519 ชั้นมศ. 3  เป็นกองบรรณาธิการอายุน้อยที่สุดของวารสาร ปาจารยสาร  และได้หยุดไปชั่วคราวภายหลังเกิดเหตุการณ์ 6 ตค.19
   ปี 2521  ชั้นมศ. 4 เป็นประธานค่ายอัสสัมชัญอาสาพัฒนา ออกค่ายสร้างโรงเรียนที่บ้านกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
   ปี 2521 ชั้น ม.ศ. 5 เป็นสาราณียกรของ อุโฆษสาร หนังสือประจำปีของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
   ปี 2522 สอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ และทำกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ได้แก่ เป็นสมาชิกของชุมนุมศิลปการแสดง ทำละครเคลื่อนไหวทางการเมือง เขียนบทงิ้วการเมืองและทำหน้าที่ฝ่ายโค้ดของชุมนุมเชียร์ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ ซึ่งได้ทำสิ่งที่ภูมิใจที่สุด คือการแปรอักษรภาพอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ เมื่อปี 2526  ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของเมืองไทยในรอบ 30 กว่าปีที่มีการแสดงความเคารพท่านในที่สาธารณะ จนอาจารย์ปรีดีมีจดหมายจากฝรั่งเศสแสดงความขอบคุณที่ยังระลึกถึงท่านอยู่
   หลังจบการศึกษา ได้เข้าทำงานในกองบรรณาธิการวารสาร เมืองโบราณ ต่อมาได้ร่วมก่อตั้งนิตยสาร สารคดี ในปี 2528  และดำรงตำแหน่งบรรณาธิการตั้งแต่ พ.ศ. 2533 จนถึงปัจจุบัน  เขียนสารคดีขนาดยาวมาแล้วไม่น้อยกว่า 100 ชิ้น
   ปัจจุบันนอกจากงานประจำแล้ว ยังดำรงตำแหน่งประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, รองประธานมูลนิธิโลกสีเขียว, มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, เป็นผู้บรรยายพิเศษในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  เป็นคอลัมนิสต์ในหนังสือพิมพ์ มติชน ใช้นามปากกา “วันชัย ตัน” ฯลฯ
   เป็นคนที่มีความเชื่อว่า การใช้ชีวิตให้มีความสุขควรประกอบด้วยสามสิ่ง คือ ทำงานที่ใจรัก ช่วยเหลือคนรอบข้าง และเดินทางท่องเที่ยว

   


   

  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย | ศูนย์ช่วยเหลือ | ติดต่อสมาคมฯ | ข้อตกลงในการใช้งาน
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย    |   version 1.0 designed and powered by wekluay graphic design