สมาชิกล็อกอินที่นี่
ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ฟรี !! สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน | ล็อกอิน
home หน้าแรก about เกี่ยวกับสมาคมฯ column คอลัมน์ news ข่าว webboard เว็บบอร์ด writers นักเขียน gallery แกลเลอรี่ member มุมสมาชิก links ลิงค์ contact ติดต่อ

คอลัมน์
297 คอลัมน์ ดูทั้งหมด >>

งานเสวนานักเขียน 4 ภูมิภาค

ข่าวและกิจกรรม
ข่าวสมาคมนักเขียน
‘เพชรพระอุมา – พรานไพรสุภาพบุรุษ’ ลึกจาก ‘พนมเทียน’ ในโลกนักอ่าน บ้านนักเขียน (17 Dec 2011)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การประกวดเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ ๑๗ (ปี ๒๕๕๖) (12 Dec 2012)


combangweb
lush indie magazine
on open
e-bke
นาครมีเดีย
 • http://www.si-am.com/
  si-am.com art space
 • http://www.praphansarn.com/
  ประพันธ์สาส์น สำนักพิมพ์ ชุมชนวรรณกรรม ทำเนียบนักเขียน
 • http://http://www.krusala.com/
  กองทุนศิลปินครูบ้านป่า สลา คุณวุฒิ
 • http://www.sarakadee.com
  นิตยสารสารคดี
 • http://onopen.com/
  โอเพ่นออนไลน์
 • http://www.kosolanusim.com/
  โกศล อนุสิม นักเขียน
 • http://www.osotho.com/
  อสท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • http://www.chonniyom.co.th/
  ชนนิยม เราทำหนังสือมีชีวิต
 • http://www.napetch.com/
  ณ เพชร สำนักพิมพ์ / เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
 • http://www.wordreference.com/
  ดิกฯ ภาษาอิตาลี สเปน ฝรั่งเศส อังกฤษ

 • ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักเขียนรางวัลศรีบูรพา ประจำปี 2552
  โพสต์โดย : mataree
  2009-03-05 15:21:59

   

  ที่  ว.๑ /๒๕๕๒                                                                                     กองทุนศรีบูรพา

                                                                                                                                  ถนนสุขุมวิท ๕๕ (ซอยทองหล่อ)

  พระโขนง กทม.๑๐๑๑๐

  ๕       มีนาคม  ๒๕๕๒

   

  เรื่อง        การตัดสิน  “รางวัลศรีบูรพา”

   

  เรียน       เพื่อนสื่อมวลชน

   

                  ด้วย“รางวัลศรีบูรพา” เป็นกิจกรรมหนึ่งของ “กองทุนศรีบูรพา” ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรำลึกและเผยแพร่เกียรติประวัติของนายกุหลาบ  สายประดิษฐ์-“ศรีบูรพา” (พ.ศ.๒๔๔๘-๒๕๑๗) นักประชาธิปไตย นักเขียน และนักหนังสือพิมพ์คนสำคัญของไทยและของโลก   มอบสำหรับศิลปิน นักคิด นักเขียนและนักหนังสือพิมพ์  ผู้มีผลงานอันทรงคุณค่า มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงามและแบบ ฉบับการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยมีเงื่อนไขการพิจารณาดังนี้

  ๑.เป็นนักคิด  นักเขียน นักแปล กวี หรือนักหนังสือพิมพ์ที่มีมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงามและแบบฉบับการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงามและแบบ ฉบับการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม และมนุษยชาติมาอย่างต่อเนื่อง  จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน อย่างเช่น “ศรีบูรพา”

                  ๒.มีผลงานติดต่อกันมายาวนานไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี และต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน

                  ๓.ยังมีชีวิตอยู่

  “กองทุนศรีบูรพา”ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๑ (เว้นพ.ศ.๒๕๓๓ ) มีผู้ได้รับรางวัลมาแล้ว ๑๙ คน ตามลำดับดังนี้ นายศักดิชัย  บำรุงพงศ์ (“เสนีย์ เสาวพงศ์”)(๒๕๓๑), นางสาวอำพัน ไชยวรศิลป์ (“อ.ไชยวรศิลป์”)(๒๕๓๒),  คุณนิลวรรณ  ปิ่นทอง(๒๕๓๔), นายอาจินต์ ปัญจพรรค์(๒๕๓๕),นายสุจิตต์ วงษ์เทศ(๒๕๓๖),นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์(“ส.ศิวรักษ์”)(๒๕๓๗), นายกรุณา กุศลาสัย(๒๕๓๘),นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์(๒๕๓๙),นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี(๒๕๔๐),นายวิทยากร เชียงกูล(๒๕๔๑),นางสุภัทร สวัสดิรักษ์(๒๕๔๒),นายสมชัย กตัญญุตานนท์ (“ชัย ราชวัตร”)(๒๕๔๓),นายเสถียร  จันทิมาธร(๒๕๔๔) ,นายนิธิ เอียวศรีวงศ์(๒๕๔๕),นายธีรยุทธ บุญมี  นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล(๒๕๔๖),นายสมบูรณ์ วรพงษ์(๒๕๔๗),นายสุรชัย จันทิมาธร(๒๕๔๙), นายวัฒน์ วรรลยางกูร(๒๕๕๐)  และนายสุทธิชัย  หยุ่น (๒๕๕๑)

                  อนึ่ง ในปี ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นปีครบรอบ ๑๐๐ ปีศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) คณะอนุกรรมการฝ่ายรางวัลเกียรติคุณ ในคณะกรรมการจัดงาน ๑๐๐ ปีศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์)ได้ประกาศมอบ “รางวัลเกียรติคุณ ๑๐๐ ปีศรีบูรพา”  ๓ สาขา ให้แก่ นายสุวัฒน์ วรดิลก สาขานักคิด-นักเขียน  นายขรรค์ชัย  บุนปาน           สาขานักหนังสือพิมพ์ และศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก สาขานักต่อสู้เพื่อสันติภาพ

  สำหรับปี ๒๕๕๒ นี้ คณะกรรมการ  “กองทุนศรีบูรพา”  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้อาจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ได้รับรางวัล  ”ศรีบูรพา”

  อนึ่ง  พิธีมอบ  “รางวัลศรีบูรพา” กำหนดขึ้นพร้อมกับการจัดงาน “วันนักเขียน-๕ พฤษภา” ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒   ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  โดยในวันดังกล่าวได้เรียนเชิญผู้ได้รับรางวัลกล่าวสุนทรกถาด้วย   สำหรับสถานที่จัดงานและกำหนดการที่แน่นอน  คณะกรรมการจัดงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

    

                                                                     ขอแสดงความนับถือ

   

                                                                   (นายประยอม  ซองทอง)

                                                  ประธานคณะกรรมการ “กองทุนศรีบูรพา”

   

                  โทร.๐๘๙-๑๑๔๕๓๕๓(ประยอม)

                    ๐๘๙-๙๘๗๙๙๘๐ (ชมัยภร-เลขานุการกองทุนฯ)

  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย | ศูนย์ช่วยเหลือ | ติดต่อสมาคมฯ | ข้อตกลงในการใช้งาน
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย    |   version 1.0 designed and powered by wekluay graphic design