สมาชิกล็อกอินที่นี่
พุธ 25 เมษายน 2561
ฟรี !! สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน | ล็อกอิน
home หน้าแรก about เกี่ยวกับสมาคมฯ column คอลัมน์ news ข่าว webboard เว็บบอร์ด writers นักเขียน gallery แกลเลอรี่ member มุมสมาชิก links ลิงค์ contact ติดต่อ

คอลัมน์
297 คอลัมน์ ดูทั้งหมด >>

งานเสวนานักเขียน 4 ภูมิภาค

ข่าวและกิจกรรม
ข่าวสมาคมนักเขียน
‘เพชรพระอุมา – พรานไพรสุภาพบุรุษ’ ลึกจาก ‘พนมเทียน’ ในโลกนักอ่าน บ้านนักเขียน (17 Dec 2011)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การประกวดเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ ๑๗ (ปี ๒๕๕๖) (12 Dec 2012)


combangweb
lush indie magazine
on open
e-bke
นาครมีเดีย
 • http://www.combangweb.com/
  สำนักพิมพ์คมบาง พิมพ์งานวรรณกรรม นวนิยาย เรื่องสั้น วรรณกรรมคลาสสิค งานเขียนของชมัยภร แสงกระจ่าง มีแกลเลอรี่ เว็บบอร์ดพูดคุยและคอลัมน์ดีๆ น่าอ่าน
 • http://www.kwanruen.com/
  ขวัญเรือน
 • http://onopen.com/
  โอเพ่นออนไลน์
 • http://www.kledthaishopping.com/
  ร้านหนังสือเคล็ดไทย สั่งซื้อหนังสือออนไลน์
 • http://www.typhoonbooks.com/
  สำนักหนังสือไต้ฝุ่น สำนักของปราบดา หยุ่น
 • http://www.praphansarn.com/
  ประพันธ์สาส์น สำนักพิมพ์ ชุมชนวรรณกรรม ทำเนียบนักเขียน
 • http://www.tuneingarden.com/
  'รงค์ วงษ์สวรรค์
 • http://www.thaiwriterassociation.org/
  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
 • http://http://www.krusala.com/
  กองทุนศิลปินครูบ้านป่า สลา คุณวุฒิ
 • http://www.chonniyom.co.th/
  ชนนิยม เราทำหนังสือมีชีวิต

 • หน้า 1 [2] [3]
  กิจกรรม
  การมอบรางวัลนราธิป ประจำปี ๒๕๕๖ และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๗
  (02 Jan 2014 15:01:58 pm)
  โพสต์โดย : suisia
  อ่าน : 2086
  คำประกาศเกียรติรางวัลนราธิป ประจำปี ๒๕๕๖
     
  รางวัลนราธิปถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเป็นปีที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งครบ ๓๐ ปี ประจวบกับในปี ๒๕๔๔ เดียวกันนี้ เป็นปีครบรอบ ๑๑๐ พรรษาของศาสตราจารย์พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์  (๒๔๓๕ – ๒๕๑๙) และครบรอบ ๑๐ ปีที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศยกย่องให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดย นายประภัสสร เสวิกุล  เป็นนายกสมาคมฯ จึงดำริให้มีรางวัลนราธิปขึ้น ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ ท่านผู้หญิง หม่อมราชวงศ์วิวรรณ เศรษฐบุตร ทายาทของพระองค์ในการเชิญพระนาม “นราธิป”  มาเป็นชื่อรางวัล

  รางวัลนราธิปมอบให้นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ กวี นักแปล และบรรณาธิการอาวุโสที่สร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และผลงานเป็นที่ยกย่องอย่างกว้างขวาง
     
  ในปี ๒๕๕๖ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอประกาศเกียรติให้นักเขียน นักแปล นักหนังสือพิมพ์และหรือบรรณาธิการอาวุโส ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ได้รับรางวัลนราธิป
      
      ๑. นายช่วย พูลเพิ่ม
      ๒. นายชาตรี อนุเธียร
      ๓. นายเทพ ชุมสาย ณ อยุธยา (ตรี อภิรุม, เทพเทวี)
      ๔. นายประพัฒน์ แสงวณิชย์
      ๕. นายประเสริฐ วิชิตพงษ์
      ๖. นายพร ธิติพัฒนพงษ์  (ภราดร ศักดา, ธิตินัดดา, ทัศนา ทัศนมิตร)
      ๗. พันเอกไพฑูรย์ นิมิปาล  (เล่าเซี่ยงชุน, เจียวต้าย)
      ๘. นายมนัส ปิติสานต์
      ๙. นางวันดี ณ สงขลา
      ๑๐. นางสาวสมบัติ ภูอภิรมย์
      ๑๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์
      ๑๒. นายสุรพล โทณะวณิก
      ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก เสนีย์ วิลาวรรณ
      ๑๔. นายอาทร จุลโลบล
      ๑๕. ศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง

  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ซาบซึ้งในความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้มาก่อน และขอประกาศเกียรติให้ทราบทั่วกัน
   
  นายเจน สงสมพันธุ์
  นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
  ๒ มกราคม ๒๕๕๗ 

  ------------------------------------------------------------

  กำหนดการการมอบรางวัลนราธิป  ประจำปี ๒๕๕๖
  และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๗
  ของ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
  วันเสาร์ที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๗
  ณ ห้องประชุมใหญ่  หอสมุดแห่งชาติ  ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ
                    
    

  ๙.๓๐        -ลงทะเบียน /น้ำชา กาแฟ
  ๑๐.๐๐      - นายเจน สงสมพันธุ์  นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ
  ๑๐.๒๕     - พิธีประกาศเกียรติและมอบโล่แด่ ผู้ได้รับรางวัลนราธิป ประจำปี ๒๕๕๖
              ๑. นายช่วย พูลเพิ่ม
              ๒. นายชาตรี อนุเธียร
              ๓. นายเทพ ชุมสาย ณ อยุธยา (ตรี อภิรุม, เทพเทวี)
              ๔. นายประพัฒน์ แสงวณิชย์
              ๕. นายประเสริฐ วิชิตพงษ์
              ๖. นายพร ธิติพัฒนพงษ์  (ภราดร ศักดา, ธิตินัดดา, ทัศนา ทัศนมิตร)
              ๗. พันเอกไพฑูรย์ นิมิปาล  (เล่าเซี่ยงชุน, เจียวต้าย)
              ๘. นายมนัส ปิติสานต์
              ๙. นางวันดี ณ สงขลา
              ๑๐. นางสาวสมบัติ ภูอภิรมย์
              ๑๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์
              ๑๒. นายสุรพล โทณะวณิก
              ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก เสนีย์ วิลาวรรณ
              ๑๔. นายอาทร จุลโลบล
              ๑๕. ศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง
   
  ๑๑.๐๐      -วรรณศิลป์เสวนา: รายการเปิดใจผู้ได้รับรางวัลนราธิป  ประจำปี  ๒๕๕๖   
  ดำเนินรายการโดย บูรพา  อารัมภีร  และ  กนกวลี พจนปกรณ์
  ๑๒.๐๐      -รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เจ้าภาพ)
  ๑๓.๐๐      -นายเจน สงสมพันธุ์  นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ
          ฉายวีดีทัศน์สมาคมฯ

  ๑๓.๓๐      -การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๗
          วาระที่ ๑    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
          วาระที่ ๒    รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๖
          วาระที่  ๓   รายงานผลงานในรอบปี ๒๕๕๖/ นายทะเบียน และสมาชิกสัมพันธ์
          วาระที่  ๔    รายงานการเงินและรับรองงบดุล ประจำปี ๒๕๕๖ และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๕๗
          วาระที่  ๕    เรื่องอื่นๆ
                             
  ๑๖.๐๐        ปิดการประชุม

  อ่านต่อ...next
  กิจกรรม
  คำประกาศเกียรติรางวัลนราธิป ประจำปี ๒๕๕๕
  (26 Dec 2012 13:21:29 pm)
  โพสต์โดย : suisia
  อ่าน : 2080
      
  คำประกาศเกียรติรางวัลนราธิป  ประจำปี ๒๕๕๕

      รางวัลนราธิป  ถือกำเนิดขึ้นในปี  พ.ศ.   ๒๕๔๔  อันเป็นปีที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  ก่อตั้งครบ  ๓๐  ปี  ประจวบกับในปี  ๒๕๔๔  เดียวกันนี้  เป็นปีครบรอบ  ๑๑๐  พรรษาของศาสตราจารย์พลตรี    พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์  (๒๔๓๕ - ๒๕๑๙)  และครบรอบ  ๑๐  ปีที่  องค์การศึกษา  วิทยาศาสตร์  และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  (UNESCO)  ประกาศยกย่องให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  โดย นายประภัสสร  เสวิกุล    เป็นนายกสมาคมฯ  จึงดำริให้มีรางวัลนราธิปขึ้น  ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของ  ท่านผู้หญิง  หม่อมราชวงศ์วิวรรณ เศรษฐบุตร  ทายาทของพระองค์ในการเชิญพระนาม “นราธิป”  มาเป็นชื่อรางวัล
      รางวัลนราธิปมอบให้นักเขียน  นักหนังสือพิมพ์  กวี  นักแปล  และบรรณาธิการอาวุโสที่สร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่อง  ยาวนาน  และผลงานเป็นที่ยกย่องอย่างกว้างขวาง
      ในปี  ๒๕๕๕  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย    ขอประกาศเกียรติให้นักเขียน นักแปล  นักหนังสือพิมพ์และหรือบรรณาธิการอาวุโส  ดังต่อไปนี้  เป็นผู้ได้รับรางวัลนราธิป

  ศาสตราจารย์กีรติ        บุญเจือ    
  คุณหญิงคณิตา           เลขะกุล
  นางถ่ายเถา                สุจริตกุล
  นางทัศนารถ              องคสิงห์ (สาเรส ศิระมนัส , วนัสนันท์)
  นายนคร                    ถนอมทรัพย์
  ศาสตราจารย์ ดร.ประเวศ    วะสี
  นางสาวศรีเฉลิม        สุขประยูร (วลัย นวาระ, จามรี พรรณชมพู,
  นลิน บุษกร)
  นายสมบูรณ์สุข          นิยมศิริ (เปี๊ยก โปสเตอร์)
  นางอารีย์            (นักดนตรี) จันเกษม

  สมาคมฯ  ซาบซึ้งในความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ของผู้มาก่อน   และขอประกาศเกียรติให้ทราบทั่วกัน    
                  
                          
                          นายเจน สงสมพันธุ์
                             นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
                          ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๕๕

  อ่านต่อ...next
  กิจกรรม
  นักเขียนรางวัลนราธิป ปี 2552
  (04 Jul 2010 21:08:27 pm)
  โพสต์โดย : mataree
  อ่าน : 2138

  นักเขียนรางวัลนราธิป ปี ๒๕๕๒ และคณะกรรมการสมาคมฯ - ๖ ก.พ. ๒๕๕๓
  นักเขียนรางวัลนราธิป ปี ๒๕๕๒ และคณะกรรมการสมาคมฯ - ๖ ก.พ. ๒๕๕๓

  อ่านต่อ...next
  กิจกรรม
  ‘พิมพา จันทพิมพะ’นักแปลวัย97รับรางวัลนราธิป / ข่าวจากคมชัดลึก
  (04 Jul 2010 20:54:20 pm)
  โพสต์โดย : mataree
  อ่าน : 2065

  คมชัดลึก :00 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2553 และร่วม ฉลองครบรอบชาตกาล 102 ปี ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน ด้วยการจัดอภิปราย “ความฝันของนักอุดมคติ-ฝันค้างของสังคมปัจจุบัน” โดยสองศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ (ว.วินิจฉัยกุล, แก้วเก้า), อดุล จันทรศักดิ์ (อัคนี หฤทัย) และนักเขียนรางวัลศิลปาธรคนล่าสุด อรสม สุทธิสาคร ใน วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ เวลา 09.30-17.00 น. ณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี...

  อ่านต่อ...next
  กิจกรรม
  เชิญชมภาพบรรยากาศ พิธีมอบรางวัลนราธป ประจำปี 2551
  (09 Feb 2009 16:15:28 pm)
  โพสต์โดย : mataree
  อ่าน : 2183

  อ่านต่อ...next
  หน้า 1 [2] [3]
  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย | ศูนย์ช่วยเหลือ | ติดต่อสมาคมฯ | ข้อตกลงในการใช้งาน
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย    |   version 1.0 designed and powered by wekluay graphic design