สมาชิกล็อกอินที่นี่
พุธ 25 เมษายน 2561
ฟรี !! สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน | ล็อกอิน
home หน้าแรก about เกี่ยวกับสมาคมฯ column คอลัมน์ news ข่าว webboard เว็บบอร์ด writers นักเขียน gallery แกลเลอรี่ member มุมสมาชิก links ลิงค์ contact ติดต่อ

คอลัมน์
297 คอลัมน์ ดูทั้งหมด >>

งานเสวนานักเขียน 4 ภูมิภาค

ข่าวและกิจกรรม
ข่าวสมาคมนักเขียน
‘เพชรพระอุมา – พรานไพรสุภาพบุรุษ’ ลึกจาก ‘พนมเทียน’ ในโลกนักอ่าน บ้านนักเขียน (17 Dec 2011)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การประกวดเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ ๑๗ (ปี ๒๕๕๖) (12 Dec 2012)


combangweb
lush indie magazine
on open
e-bke
นาครมีเดีย
 • http://www.aldaily.com/
  Arts & Letters Daily
 • http://www.rd-bookclub.com/
  รหัสคดี สำนักพิมพ์ที่พิมพ์เรื่องแนวรหัสคดี
 • http://http://www.krusala.com/
  กองทุนศิลปินครูบ้านป่า สลา คุณวุฒิ
 • http://www.thaiwriternetwork.com/
  เครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทย รวมประวัตินักเขียน มีคอลัมน์และงานเขียนใหม่ๆ ให้อ่าน
 • http://www.magichappen.com/
  มหัศจรรย์แห่งหินบำบัด จุฑามาศ ณ สงขลา
 • http://www.bangkokbiznews.com/jud/wan/
  จุดประกายวรรณกรรม
 • http://www.sriburapha.net/
  กองทุนศรีบูรพา ประวัติ ภาพถ่าย และผลงานของกุหลาบ สายประดิษฐ์หรือศรีบูรพา
 • http://www.winbookclub.com/
  วินทร์ เลียววาริณ
 • http://www.forwriter.com/
  เพื่อนักเขียนใหม่ และคนอยากเขียน
 • http://www.watcafe.com/
  วรรณวรรธน์ คาเฟ่

 • หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 11 [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]
  กิจกรรมสมาคมนักเขียน
  เก็บตกจากเวที...วรรณกรรมสัมพันธ์ไทย-มาเลย์ *
  (22 Feb 2009 13:33:04 pm)
  โพสต์โดย : anat
  อ่าน : 2067

  00 งานสัมมนา “วรรณกรรมสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย” เมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ ณ ใจกลางเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา ประสบความสำเร็จงดงาม มีกวี-นักเขียน-นักวิชาการทั้งไทยและมาเลย์เข้าร่วมสัมมนาใช้ชีวิตร่วมกัน 3 วัน 3 คืน

  อ่านต่อ...next
  กิจกรรมสมาคมนักเขียน
  รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ๒๕๕๒-๒๕๕๔
  (13 Feb 2009 19:35:09 pm)
  โพสต์โดย : mataree
  อ่าน : 2062

  รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
  ชุดใหม่
  (๒๕๕๒-๒๕๕๔)
    
    นางชมัยภร  แสงกระจ่าง บางคมบาง  นายกสมาคม
    นายนิเวศน์ กันไทยราษฎร์   อุปนายก คนที่ ๑
    นายบูรพา อารัมภีร   อุปนายก  คนที่ ๒
    นายเจน  สงสมพันธุ์   เลขาธิการ
    นางกนกวลี  กันไทยราษฎร์  ผู้ช่วยเลขาธิการ
    นางมาลีรัตน์ แก้วก่า   เหรัญญิก
    นางสาวศรีโสภา  วงศาโรจน์  ผู้ช่วยเหรัญญิก
    นายจิตติ หนูสุข    นายทะเบียน
  นายสัมพันธ์ ก้องสมุทร   ฝ่ายสวัสดิการ
    นายธาดา  เกิดมงคล   ฝ่ายสวัสดิการ
  นายจเลิศ เจษฎาวัลย์   ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
  นางสาวเพชรยุพา  บูรณ์สิริจรุงรัฐ  ประชาสัมพันธ์
  นางสาวเบญจวรรณ นรสิงห์  ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
  นายรักษ์มนัญญา สมเทพ   บรรณารักษ์
  นางญาดา อารัมภีร   ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
    นายขจรฤทธิ์ รักษา   สาราณียกร 
    นายจตุพล บุญพรัด   ผู้ช่วยสาราณียกร
    นายพินิจ  นิลรัตน์   ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
    นายไพบูลย์  สำราญภูติ   ฝ่ายหาทุน
    นางนรีภพ  สวัสดิรักษ์ จิระโพธิรัตน์ ฝ่ายกิจกรรมสัมมนา
    นายสุนันท์ พันธุ์ศรี   ฝ่ายกิจกรรม กวีนิพนธ์
    นายภูวนาถ  เผ่าจินดา   ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
    นายสาโรจน์  มณีรัตน์   ฝ่ายปฏิคม  
    นายศักดา  วิมลจันทร์   ฝ่ายศิลปกรรม
    นายดล  ปิ่นเฉลียว   ฝ่ายประสานงานทั่วไป

  อ่านต่อ...next
  กิจกรรมสมาคมนักเขียน
  โครงการการสัมมนานักอ่านสี่ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๑ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  (22 Nov 2008 15:02:42 pm)
  โพสต์โดย : mataree
  อ่าน : 2062

                        โครงการการสัมมนานักอ่านสี่ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๑ 
   “สำรวจใจนักอ่านแฟนพันธุ์แท้:อ่านอย่างไร  จึงจะไปสู่สังคมคุณภาพ”                         โดย
              สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  โครงการวิจัยเรื่อง “การวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสังคมศาสตร์การวิจารณ์” และ คณะกรรมการเซเว่นบุ๊ค อวอร์ด
                  ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
        ------------------
  ความเป็นมา
   สืบเนื่องจากการที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช,มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม  ได้ร่วมกันจัดโครงการสัมมนานักเขียนสี่ภูมิภาค ในหัวข้อ “สถานการณ์นักเขียนไทย:คุณภาพหรือปริมาณ”ในระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๕๐ และหนึ่งในสรุปผลการสัมมนาดังกล่าวนั้นได้  ปรากฏออกมาว่า  คุณภาพของนักอ่านย่อมมีผลต่อคุณภาพนักเขียน 

  อ่านต่อ...next
  กิจกรรมสมาคมนักเขียน
  โครงการการสัมมนานักอ่านสี่ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๑ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  (22 Nov 2008 15:01:52 pm)
  โพสต์โดย : mataree
  อ่าน : 2056

    โครงการการสัมมนานักอ่านสี่ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๑ 
   “สำรวจใจนักอ่านแฟนพันธุ์แท้:อ่านอย่างไร  จึงจะไปสู่สังคม”
  โดย       สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย,  โครงการวิจัยเรื่อง “การวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสังคมศาสตร์การวิจารณ์”  และคณะกรรมการ
  เซเว่นบุ๊คอวอร์ด        ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
        ------------------
  ความเป็นมา
   สืบเนื่องจากการที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช,มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม  ได้ร่วมกันจัดโครงการสัมมนานักเขียนสี่ภูมิภาค ในหัวข้อ “สถานการณ์นักเขียนไทย:คุณภาพหรือปริมาณ”ในระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๕๐ และหนึ่งในสรุปผลการสัมมนาดังกล่าวนั้นได้  ปรากฏออกมาว่า  คุณภาพของนักอ่านย่อมมีผลต่อคุณภาพนักเขียน 

  อ่านต่อ...next
  กิจกรรมสมาคมนักเขียน
  งาน “KTB ส่งเสริมการอ่านและการเขียน”
  (06 Nov 2008 7:44:27 am)
  โพสต์โดย : mataree
  อ่าน : 2058

  งาน “KTB ส่งเสริมการอ่านและการเขียน”
  วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2551
  ณ Banking Hall ชั้น 2 อาคาร 1 บมจ.ธนาคารกรุงไทย
      
  กำหนดการ
  ช่วงที่ 1 : สำหรับพนักงาน
   

  อ่านต่อ...next
  หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 11 [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]
  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย | ศูนย์ช่วยเหลือ | ติดต่อสมาคมฯ | ข้อตกลงในการใช้งาน
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย    |   version 1.0 designed and powered by wekluay graphic design